Za vrtce in šole

Za vrtce in šole organiziramo strokovna vodstva po stalnih razstavnih zbirkah in občasnih razstavah ter učne ure z delovnimi listi. Za predšolske otroke in šolarje prvih treh razredov osnovne šole izvajamo tudi različne delavnice.

Strokovna vodstva

Strokovna vodstva po stalnih razstavnih zbirkah prilagodimo starosti obiskovalcev. Za predšolske otroke potekajo v obliki pogovora, po želji lahko vključimo tudi risanje. Za osnovnošolce, dijake srednjih šol in odrasle so to klasična vodstva z razlago.

Z obiskovalci se sprehodimo po stalnih muzejskih razstavnih zbirkah. Se pogovarjamo, poslušamo razlago in ogledamo dva videofilma in tudi samostojno ogledujemo razstavne predmete.

Trajanje: 45 minut

Za vrtce brezplačno, za ostale skupine vstopnina.

Učne ure z delovnimi listi

Ob delovnih listih otroci in mladostniki spoznavajo naše stalne ali občasne razstave. Na razpolago so različne učne ure z delovnimi listi za učence prve, druge in tretje triade. Za srednješolce ponujamo učne ure z delovnimi listi le po občasnih razstavah.

Muzejske učne ure z delovnimi listi so aktivna oblika preživljanja obiska v muzeju. Otroci in mladostniki ob strokovnem vodstvu rešujejo naloge na delovnih listih. Delovni listi so oblikovani tako da spodbujajo k opazovanju, logičnemu razmišljanju in konstruktivnemu delu. Namen učnih ur z delovnimi listi je približati otrokom in mladostnikom svet narave in njenih zakonitosti, jih navdušiti nad naravoslovjem in muzeologijo ter nadgrajevati znanje, ki ga pridobijo v šoli.

Delovni listi prve trijade otroke seznanjajo s predstavniki gozdnih živali in ptic. Delovni listi druge trijade otroke seznanijo z izumrlimi živalmi, minerali, gozdnimi živalmi in pticami, plazilci in morskimi ribami. Naloge so nadgrajene v zahtevnosti glede na prvo trijado. Npr. zanima nas način prehranjevanja, oblika kljuna, nog, različne sledi, selitve ptic, orientacija ptic... Otroci opazujejo in tudi rišejo. Delovni listi tretje trijade so namenjeni učni uri iz paleontologije. Otroci prebirajo besedila na panojih, prerisujejo risbe in primerjajo fosile z današnjimi živalmi.

Muzejska učna ura z delovnimi listi za vse tri trijade vsebuje tudi uvodni pogovor ob razstavljenem okostju mamuta.
Trajanje: 60 minut

Delovni listi za mladostnike in tudi učence devetletke (tretja trijada) so oblikovani po občasnih razstavah. Reševanje nalog poteka po zaključenem klasičnem vodstvu z razlago.
Trajanje: 60 minut

Delavnice

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije prirejamo sobotne delavnice za otroke, počitniške naravoslovne delavnice in delavnice namenjene organiziranim skupinam otrok. Slednje so primerne za vrtce in učence osnovnih in srednjih šol. Zajemajo različne teme in dejavnosti, v skladu z dogovorom, na katerih otroci na prijazen način spoznavajo različne zanimivosti in zakonitosti narave. Program je individualno prilagojen starosti otrok in traja od 30 do 45 minut. Mogoče ga je povezati z vodstvom po razstavi ali učno uro z delovnimi listi.

 

Delavnice za otroke s posebnimi potrebami so prilagojene specifičnim potrebam otrok. Po posvetu s specialnim pedagogom določimo temo, cilje, način dela in trajanje delavnice.

Delavnice za nadarjene otroke pripravimo po dogovoru na izbrano naravoslovno temo.

NEKAJ DELAVNIC Z ŽELEZNEGA REPERTOARJA:
·        KAČA NI IGRAČA (za vse generacije): Ob spoznavanju žive kače, muzejskega kačona Čoneta, otroci ugotavljajo, ali so kače res sluzaste in hladne. Sledi aktivnost, prilagojena starosti - izdelava kače igrače, kviz, ipd.
·       NA LOVU ZA FOSILI (druga in tretja triada, srednje šole): Otroci se podajo na domišljijsko potovanje na eno najbogatejših nahajališč fosilnih ostankov, kjer se preizkusijo kot paleontologi. Skozi interaktivne naloge spoznavajo osnove raziskovalnega dela in razmišljanja, se urijo v timskem delu, logičnem sklepanju ter ob tem izvedo še marsikaj o spreminjanju našega planeta, fosilih, dinozavrih in drugih izumrlih bitjih.
·        STEZOSLEDCI (vrtci, prva in druga triada): otroci spoznajo, zakaj imajo živali različno zgrajene okončine, prilagojene na različno življenjsko okolje in način življenja. S štampiljkami različnih živalskih stopinj rešujejo zastavljene naloge.
·        GOZDNI JEDILNIK (vrtci, prva in druga triada): otroci spoznajo, kako in s čim se hranijo različni gozdni organizmi in izdelajo vsak svojo masko živali.
·       DINKO DINOZAVER (vrtci): Otrokom dinozavre in druga izumrla bitja predstavi ljubka in navihana lutka - Dinko dinozaver. Potem izdelajo vsaj svojo lutko - dinozavra iz papirja, s katero se lahko poigrajo tudi po odhodu iz muzeja.
·        SVETLOBA IN SENCA (prva in druga triada): Udeleženci ugotavljajo, kako in zakaj za osvetljenimi predmeti nastane senca in kako se spreminja z oddaljenostjo predmetov. Izdelajo smešne, strašne in zanimive senčne lutke.
·         SVETLOBNO ONESNAŽENJE (druga triada): Otroci izvedo, kaj je svetlobno onesnaženje in kakšne posledice ima za naravo in človeka. Izdelajo lične lučke, ki prikazujejo zvezdno nebo.
·        ČUDOVITA RAZNOLIKOST (druga in tretja triada): Poučna računalniška igra, ki poteka na tablicah in obravnava ekosisteme ter se navezuje na naše diorame, ki predstavljajo gozd, močvirje (Ljubljansko barje), visokogorje, jamo in morje

VEČ o delavnici lahko preberete tukaj.Po dogovoru lahko pripravimo tudi delavnice na katerokoli izbrano naravoslovno temo.

Najavite skupino preko obrazca, telefona ali e-maila.

Informacije:
blagajna: (01) 241 44 72 (od 10.00 do 18.00, četrtek do 20.00), blagajna@nms.si
pisarna: (01) 241 09 40 (od 8.00 do 14.00), uprava@pms-lj.si

Najava skupin:

Doroteja Fon: tel. 01 241 09 62, vodstva@pms-lj.si

Informacije o delavnicah: 

dr. Staša Tome: 040 22 87 65, delavnice@pms-lj.si

Podrobnosti.

Prijavite se na e-novice