Državni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. Najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. Muzej z nacionalno, evropsko in svetovno pomembnimi naravoslovnimi študijskimi zbirkami, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. Raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora.

Muzej izdaja dve znastveni reviji  SCOPOLIA  z občasnimi izdajami SCOPOLIA SUPPLEMENT ter ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA (slednji izhajata v sozaložništvu s Slovenskim entomološkim društvom Štefana Michielija ).

Prirodoslovni muzej Slovenije

Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si
D.Š.: 64821323

Zgodovina in poslanstvo

Oddelki / kustodiati

Strokovne publikacije

Knjižnica

Pogled v prihodnost

V muzejski zgradbi na Prešernovi sta kar dva državna muzejaPrirodoslovni muzej Slovenije in Narodni muzej Slovenije. Predvidene investicije v novogradnjo oz. selitev v druge, ustrezne prostore, bi rešile prostorsko stisko obeh, Prirodoslovni muzej Slovenije pa bi lahko v novih prostorih še bolje opravljal svoje poslanstvo. V letu 2020 se je ministrstvo odločilo, da se prostorska stiska ne rešuje z novogradnjo, temveč z investicijo na Metelkovi 6. Žal je leta 2022 tudi ta načrt padel v vodo.
V letu 2023 je Ministrstvo za kulturo je priskrbelo sredstva za novo idejno rešitev novogradnje Prirodoslovnega muzeja Slovenije v Biološkem središču v Ljubljani. V Arhivu narave predvidevamo prostore za naše izjemne naravoslovne zbirke, del prostorov pa bo namenjen tudi sodobnim vsebinam za javnost. Z optimizmom zremo v prihodnost.

Naši projekti

Investicija je nujna!

Predavanje dr. Brede Činč Juhant BREZ VODE NI MUZEJA – KLJUB VODI MUZEJ na Videolectures.net.
Predavanje prof. dr. Borisa Kryštufka REŠIMO NARAVOSLOVNE MUZEJE na Videolectures.net.
Članek Sandre Krkoč Lasič Naravoslovni muzeji – ZADNJA SKLADIŠČA NEKATERIH VRST v Dnevniku (3. 6. 2015)
Predgovor Brede Činč Juhant, str. 7-8, v publikaciji ICOMov kodeks etike za naravoslovne muzeje (2015)
Izjava Brede Činč Juhant v članku Jelke Šutej Adamič Kakšna je etična raven slovenskih muzejev? v Delu (12. 2. 2016)
Prispevek dr. Brede Činč Juhant na ICOM NATHIST 2016 konferenci z objavljenim povzetekom na strani 6 Fatal relationship between natural history collections and society in Slovenia
Veronika Gnezda Nekulturni odnos do kulturne dediščine na Valu 202 (11. 1. 2017)
STA Prirodoslovni muzej opozarja na zanemarjanje naravoslovnih zbirk na STA (21. 1. 2017)
MMC RTV Slovenija Težava zanemarjenih naravoslovnih zbirk v Prirodoslovnem muzeju
Ministrstvo zanika zanemarjanje prostorske problematike Prirodoslovnega muzeja. 2017. Dostopno na https://old.delo.si/novice/slovenija/ministrstvo-za-kulturo-zanika-zanemarjanje-prostorske-problematike-prirodoslovnega-muzeja.html
Naravoslovna skupnost proti drugemu aleksandrijskemu požaru, 2018. Dostopno na https://o-sta.si/22721/naravoslovna-skupnost-proti-drugemu-aleksandrijskemu-pozaru
Mnenje k obravnavi problematike razmer v naravoslovnem muzealstvu oz. položaju Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 2018. Dostopno na http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/655_mnenje_pms.pdf
NATHIST Statement on Collections in Ramat Gan, 2018. Dostopno na https://icomnathist.wordpress.com/2018/12/22/nathist-statement-on-collections-in-ramat-gan/
Odziv ministrstva v zvezi s stavbo na Metelkovi ulici 6, 2020. Dostopno na https://www.gov.si/novice/2020-11-06-odziv-ministrstva-v-zvezi-s-stavbo-na-metelkovi-ulici-6
Direktorica Prirodoslovnega muzeja selitev na Metelkovo prepoznava kot mogočo rešitev, 2020. Dostopno na https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/direktorica-prirodoslovnega-muzeja-selitev-na-metelkovo-prepoznava-kot-mogoco-resitev/542070
Butala, G., 2021. Metelkova 6: Prirodoslovni muzej namesto nevladnikov. Dnevnik, (4. feb. 2021) https://www.dnevnik.si/1042948538
Rok za izselitev nevladnikov z Metelkove 6 podaljšan za pol leta, rešitve še ni, 2021. Dostopno na https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/rok-za-izselitev-nevladnikov-z-metelkove-6-podaljsan-za-pol-leta-resitve-se-ni/551110
Skip to content