SPLOŠNI PROGRAM – prilagojeno različnim starostnim skupinam

Vodenje v geološko-paleontološki dvorani, kjer podrobneje spoznamo geološki razvoj Zemeljskega površja, življenje v ledeni dobi in nekatere ledenodobne predstavnike, ki so živeli tudi na območju Slovenije. Opisali bomo njihove prilagoditve in lastnosti, ki so omogočale življenje v takratnih razmerah, biološke vsebine pa povežemo in razložimo še na nekaterih drugih razstavljenih materialih, ki jih srečamo v muzeju.

SPLOŠNA VODENJA SKUPIN – trajanje 45-55 min

Vodenja po stalnih in začasnih razstavah, kjer ob muzealijah učenci in obiskovalci spoznavajo posebne biološke, geološke, zgodovinske in tehnične vsebine.

 Razlage zajemajo:

  • neposredne informacije o razstavnih eksponatih,
  • strokovne biološke, geološke in paleontološke vsebine,
  • zanimivosti o tehnični pripravi materialov in posebnosti le-teh,
  • dopolnitve z vsebinami o samostojnem raziskovanju, ekosistemih, ekologiji, varstvu narave ter naravne dediščine.

 

Vsebine vodenj se lahko vključujejo v učni proces kot dopolnitvene ali nivojske razlage in omogočajo doseganje več procesnih ciljev.

Skip to content