Prirodoslovni muzej Slovenije ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno dediščino naravnega izvora in biotsko raznovrstnost. Muzej utemeljujejo zoološke, botanične in geološke zbirke, ki se dopolnjujejo na osnovi zbiralne politike.

Zbiralna politika muzeja kot nacionalne zakladnice biotske raznovrstnosti in geološke dediščine Republike Slovenije muzej zavezuje k načrtnem zbiranju kulturne dediščine naravnega izvora predvsem na ozemlju Slovenije. Poleg kulturne dediščine naravnega izvora z ozemlja Slovenije, zbira muzej tudi gradivo, ki je za slovensko ozemljem ali za premično dediščino Prirodoslovnega muzeja Slovenije zaradi strokovnih, znanstvenih, kulturnih ali zgodovinskih razlogov izjemno pomembno.

Študijske zbirke

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije intenzivno poteka dokumentacija in digitalizacija predmetov iz razstavnih in študijskih zbirk. Za to dejavnost uporabljamo Galis, sistem za vodenje muzejske dokumentacije, podjetja Semantika.

Galis omogoča tudi prikazovanje izbranih muzejskih predmetov na svetovnem spletu, tako na domači strani muzeja, kot tudi na Museums.si.

Digitalne zbirke

PREDMETI IZ ZBIRK PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA SLOVENIJE

Skip to content