STAROST – DRUGA TRIADA

V vodenem ogledu bodo učenci poiskali podobnosti in razlike med starši in potomci. Ponovili bodo, da imajo mladiči starše, od katerih podedujejo lastnosti in so jim zato podobni. Našteli bodo tudi predstavnike živalskih mladičev in njihovih staršev večjih živalskih skupin in ugotovili, da se nekateri mladiči skotijo živi, nekateri se izvalijo iz jajc, izležejo iz jajčec, nekateri mladi organizmi pa lahko nastanejo tako, da se preprosto odtrgajo od starševskega organizma.

Spoznali bodo lastnosti sesalcev in jih nekaj poiskali v muzeju. Učenci si bodo ogledali razvojni krog žuželk, razmnoževanje nekaterih rastlin, ter ponovili, kaj potrebujemo za rast in razvoj. Spoznali bodo muzejsko zgodbo o najdaljšem razstavljenem okostju, ki je pripadalo še ne odrasli samici velikega morskega sesalca.

Vsebine: razmnoževanje, rast, razvoj, dednost, razvoj Zemlje

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe, ki so se spletle okoli razstavljenih muzejskih eksponatov. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, lastnosti predstavnikov večjih živalskih in rastlinskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve. Spoznali bodo sobivanje živali, rastlin in ljudi.

Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content