STAROST – DRUGA TRIADA

Ob vodenem sprehodu skozi muzejske dvorane bodo učenci srečali predstavnike velikih skupin organizmov in njihove telesne lastnosti. S pomočjo opazovanja bodo opisali njihove značilnosti, na osnovi katerih jih uvrščajo v različne skupine. Spoznali bodo, kaj je vrsta, kako organizme razvrščamo in zakaj je pomembno, da vse organizme pravilno strokovno poimenujemo.

Vsebine: vrsta, razvoj, zgradba, prilagoditve, sistematika, nevretenčarji, vretenčarji

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe, ki so se spletle okoli razstavljenih muzejskih eksponatov. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, lastnosti predstavnikov večjih živalskih in rastlinskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve. Spoznali bodo sobivanje živali, rastlin in ljudi.

Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content