VODSTVO – voden ogled muzejskih razstav, sodelovanje v razgovoru o naravoslovnih vsebinah in muzejske zgodbe, ki se prepletajo z razstavljenimi muzejskimi zanimivostmi

Učenci se bodo ob muzejskih dioramah in kraški jami spoznali z dejavnikih, ki vplivajo na delovanje ekosistemov, pogovorili o ekosistemskih vlogah, sestavili prehranjevalne verige ter spoznali pretok energije v ekosistemih.

Ocenili bodo, kako na ekosisteme vpliva mineralna struktura tal, kaj vpliva na biotsko pestrost, vpliv invazivnih tujerodnih vrst ter različne vplive človekovega delovanja na ekosisteme.

VSEBINE: vrste gozdov, živi in neživi dejavniki, potrošniki, prehranjevalne verige, minerali, energetska piramida, vloga človeka, invazivne tujerodne vrste

Trajanje programa: 45 – 60 min

Skip to content