STAROST – TRETJA TRIADA

Učenci se bodo ob muzejskih dioramah in kraški jami spoznali z dejavnikih, ki vplivajo na delovanje ekosistemov, pogovorili o ekosistemskih vlogah, sestavili prehranjevalne verige ter spoznali pretok energije v ekosistemih. Ocenili bodo, kako na ekosisteme vpliva mineralna struktura tal, kaj vpliva na biotsko pestrost, vpliv invazivnih tujerodnih vrst ter različne vplive človekovega delovanja na ekosisteme.

Vsebine: vrste gozdov, živi in neživi dejavniki, potrošniki, prehranjevalne verige, minerali, energetska piramida, vloga človeka, invazivne tujerodne vrste

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe o muzealijah. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, mineralov, različne muzejske zbirke in delovanje muzeja.

Ponovijo lastnosti predstavnikov večjih živalskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve.

Spoznali bodo geološki razvoj Zemlje, nastanek življenja na zemlji, osnove evolucijskega razvoja organizmov ter izzive sobivanja živali, rastlin in ljudi na planetu.

 Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content