Program obravnava ekosisteme in se navezuje na naše diorame, ki predstavljajo gozd, močvirje (Ljubljansko barje), visokogorje, jamo in morje. Razdeljen je v več faz.

V uvodnem delu mentor predstavi potek delavnice in izzive, ki jih morajo otroci razrešiti (cilje) ter opiše način uporabe računalniških tablic. V drugi fazi otroci v parih ali posamič (odvisno od velikosti skupine) s pomočjo računalniških tablic samostojno prepoznavajo lastnosti posameznih življenjskih okolij (ekosistemov), npr. tema, stalna temperatura, visoka vlažnost v jami, pritisk, vzgon, raztopljen kisik v morju itd. Ko prepoznajo vse lastnosti vseh petih ekosistemov jih program vodi k naslednji nalogi: v vsakem ekosistemu (diorami) morajo na osnovi namigov in detajlnega izreza fotografije poiskati tri razstavljene primerke živali ali rastlin. Če ne poznajo imen organizmov, jih morajo poiskati na razstavi in jih vpisati v igrico. Ko pravilno rešijo vse naloge, dobijo končno geslo delavnice VARUJMO BIODIVERZITETO.

Sledi diskusija, v kateri mentor otrokom razloži, kaj je biodiverziteta, zakaj je pomembna, zakaj izginja in zakaj jo moramo varovati, otroci pa te informacije navežejo na lastne izkušnje. Če čas dopušča, v četrti fazi otroci še v muzeju rešijo delovne liste, ki služijo obnovitvi novih znanj in informacij ter refleksiji novo pridobljenega znanja, ali to opravijo kasneje v šoli.

Ključne vsebine: biodiverziteta, ekologija, vpliv človeka na okolje in naravo, posledice izginjanja biodiverzitete, varstvo narave

Ključne kompetence: spoštljiv odnos do narave, logično sklepanje, dedukcija, uporaba IKT tehnologij

Program je nastal v okviru skupnega koncepta digitalizacije v državnih muzejih (DIGITALIZACIJA DEDIŠČINE ZA POTREBE PEDAGOŠKEGA PROGRAMA)  z delovnim naslovom Učna ura: Ekosistemi.

Skip to content