Druga triada

Poučna računalniška igra, ki poteka na tablicah in obravnava ekosisteme ter se navezuje na naše diorame, ki predstavljajo gozd, močvirje (Ljubljansko barje), visokogorje, jamo in morje.

Na podlagi skupnega koncepta digitalizacije v državnih muzejih (DIGITALIZACIJA DEDIŠČINE ZA POTREBE PEDAGOŠKEGA PROGRAMA) smo pripravili nov sodoben učni pripomoček z delovnim naslovom Učna ura: Ekosistemi. Naslov programa za šole in tudi za družine je Čudovita raznolikost. Avtorica in izvajalka novega izobraževalnega programa je dr. Staša Tome.

Cilji in potek programa

Program je prvenstveno namenjen učencem tretje triade, s prilagoditvam pri izvedbi pa ga lahko uporabljajo tudi učenci prve in druge triade. Posebna verzija programa bo brezplačno na voljo tudi družinam.

Program obravnava ekosisteme in se navezuje na naše diorame, ki predstavljajo gozd, močvirje (Ljubljansko barje), visokogorje, jamo in morje. Razdeljen je v več faz.

V uvodnem delu mentor predstavi potek delavnice in izzive, ki jih morajo otroci razrešiti (cilje) ter opiše način uporabe računalniških tablic. V drugi fazi otroci v parih ali posamič (odvisno od velikosti skupine) s pomočjo računalniških tablic samostojno prepoznavajo lastnosti posameznih življenjskih okolij (ekosistemov), npr. tema, stalna temperatura, visoka vlažnost v jami, pritisk, vzgon, raztopljen kisik v morju itd. Ko prepoznajo vse lastnosti vseh petih ekosistemov jih program vodi k naslednji nalogi: v vsakem ekosistemu (diorami) morajo na osnovi namigov in detajlnega izreza fotografije poiskati tri razstavljene primerke živali ali rastlin. Če ne poznajo imen organizmov, jih morajo poiskati na razstavi in jih vpisati v igrico. Ko pravilno rešijo vse naloge, dobijo končno geslo delavnice VARUJMO BIODIVERZITETO.

Sledi diskusija, v kateri mentor otrokom razloži, kaj je biodiverziteta, zakaj je pomembna, zakaj izginja in zakaj jo moramo varovati, otroci pa te informacije navežejo na lastne izkušnje. Če čas dopušča, v četrti fazi otroci še v muzeju rešijo delovne liste, ki služijo obnovitvi novih znanj in informacij ter refleksiji novo pridobljenega znanja. Učitelji pa imajo možnost delovne liste pridobiti tudi na spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije in to fazo izvesti v šoli.

Program za družine je nekoliko prirejen, saj je namenjen samostojni uporabi obiskovalcev. Opremljen je s pisnimi navodili, kjer so napotki za uporabo tabličnega računalnika (ki si ga izposodijo pri čuvajih) ter ciljem naloge, pridobiti ustrezno geslo (VARUJMO BIODIVERZITETO). Tu je tudi razloženo, kaj je biodiverziteta in zakaj je pomembna. Geslo napišejo na listek in ga vržejo v nabiralnik. V določenem obdobju (ki ga bomo določili naknadno glede na pogostnost uporabe novega programa) bomo izmed pridobljenih pravilnih rešitev izžrebali nagrajenca, ki bo prejel brezplačno družinsko vstopnico za enkraten obisk muzeja.

Slepi in slabovidni bodo program lahko uporabljali ob pomoči osebnega asistenta, vendar bodo lahko samostojno reševali naloge, ki temeljijo na namigih in logičnem mišljenju.

Gradivo za izvedbo učne ure

Jedro programa je poučna računalniška igrica na računalniških tablicah, s pomočjo katere otroci spoznavajo raznolikost življenjskih okolij in raznolikost živih bitij, ki so na ta okolja prilagojena. Za potrebe računalniške igrice smo uporabili 15 digitaliziranih muzejskih predmetov (zaradi časovne obvladljivosti programa in sposobnosti koncentracije otrok več predmetov ni smiselno vključiti v en program, preostali digitalizirani predmeti so vključeni v Galis in javno dostopni. Predmete otroci poiščejo na naši stalni razstavi ali jih spoznajo na naši spletni strani. Tu lahko učitelji (ali posamezniki) pridobijo tudi napotke za delo v šoli, delovne liste ter vsebine, ki jih sicer predstavimo ob izvedbi programa v muzeju.

Prijave na učno uro Čudovita raznolikost (v času testne faze) sprejema avtorica učne ure dr. Staša Tome (stome@pms-lj.si).

V prvi nalogi otroci definirajo posamezne lastnosti ekosistemov. Ikone, ki predstavljajo različne značilnosti ekosistemov, kot na primer pritisk in vzgon v morju, močno sončno sevanje in veter v gorah, drevesa in gozdni sadeži v gozdu…s prstom potegnejo na pravo mesto.

Ko pravilno določijo lastnosti ekosistemov, izberejo enega izmed njih in v muzeju poiščejo dioramo, ki ga prikazuje (gozd, visokogorje, barje, jamo iin morje)

S pomočjo namigov in izrezov fotografij živali morajo v vsakem ekosistemu poiskati tri organizme (rastline ali živali) ter njihova pravilna slovenska imena.

Ko uspešno rešijo vse naloge, dobijo geslo igre, ki se glasi VARUJMO BIODIVERZITETO. Sledi razlaga, kaj pomeni izraz biodiverziteta, zakaj je pomembna, zaaj izginja in zakaj jo moramo varovati.

Otroci nato izpolnijo še delovni list (lahko ga izpolnijo tudi kasneje v šoli).

Skip to content