STAROST – DRUGA TRIADA

Učenci bodo spoznali različna semena in rastlinske materiale ter si ogledali posnetke enega najstarejših herbarijev na svetu. Našteli bodo rastlinske organe in spoznali notranjo zgradbo rastlin. Na sprehodu skozi muzejske dvorane bodo srečali rastlinske predstavnike nekaterih velikih skupin in njihove prilagoditve na okolje, v katerem rastejo. Ponovili bodo, kako si rastline izdelajo hrano. Z opazovanjem bodo spoznali glavne značilnosti rastlin, na osnovi katerih jih uvrščamo v različne skupine in zakaj je pomembno, da rastline pravilno strokovno poimenujemo.

Vsebine: sistematika rastlin, semenke, seme, proizvajalci, rastlinski organi, herbarij, razvrščanje rastlin, enokaličnice, dvokaličnice, zgradba, neživi dejavniki, prilagoditve rastlin, vloga rastlin v ekosistemih, herbarij

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe, ki so se spletle okoli razstavljenih muzejskih eksponatov. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, lastnosti predstavnikov večjih živalskih in rastlinskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve. Spoznali bodo sobivanje živali, rastlin in ljudi.

Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content