Uvodna vsebina in samostojno reševanje učnega lista

V vodenem začetnem delu muzejskega sprehoda učenci v paleontološki dvorani ob animaciji zgradbe mamuta spoznajo gibala velikih ledenodobnih sesalcev ter jih primerjamo z zgradbo gibal pri ljudeh.

Skupaj nato poimenujemo dele človeškega telesa, naštejemo organske sisteme in njihove naloge v telesu.

Učenci nato samostojno rešujejo naloge, vezane na značilnosti in lastnosti sesalcev. Razmislijo tudi o človeški vlogi v ekosistemu, zakaj gremo v gozd, za katerimi boleznimi, ki jih prenašajo živali, lahko zbolimo, kaj je zdrava prehrana ter kaj nas ohranja zdrave in močne.

VSEBINE: značilnosti vretenčarjev, anatomija, gibala, razmnoževanje sesalcev, prehranjevanje in vloga človeka v ekosistemu, prehranska piramida, bolezni, ki jih prenašajo živali

Trajanje programa: 50 – 90 min

Skip to content