STAROST – TRETJA TRIADA

Voden sprehod ob muzejskih dioramah, kjer bodo učenci primerjali značilnosti različnih ekosistemov in kaj so biomi. V taksonomske skupine bodo razvrstili v njih živeče organizme in opisali kroženje energije v njih. Pogovorili se bomo o biotski pestrosti. Na primerih bomo spoznali vplive neživih dejavnikov, invazivnih tujerodnih vrst in človeka na ekosisteme.

Vsebine: ekosistemi, biomi, biosfera, populacija, vloge v ekosistemu, energija, vloga človeka v ekosistemu, invazivne tujerodne vrste, varstvo narave

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe o muzealijah. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, mineralov, različne muzejske zbirke in delovanje muzeja.

Ponovijo lastnosti predstavnikov večjih živalskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve.

Spoznali bodo geološki razvoj Zemlje, nastanek življenja na zemlji, osnove evolucijskega razvoja organizmov ter izzive sobivanja živali, rastlin in ljudi na planetu.

 Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content