Uvodna vsebina in samostojno reševanje učnega lista

Učenci v paleontološki dvorani vodeno spoznajo razmere v ledeni dobi. Ugotovimo, da je bilo rastje takrat precej drugačno, kot je danes. Naštejemo pogoje za življenje rastlin, kaj vpliva na njihovo rast in razvoj.

Nato ob samostojnem reševanju učnih listov ob muzejskih eksponatih spoznajo, kaj vse pomembno vpliva na rastline. Opišejo, kaj rastlinskega so pojedli za zajtrk, zakaj potrebujemo rastline, naštejejo značilnosti lesnih vrst rastlin, poiščejo brezo, opišejo grm, poimenujejo rastlinske organe, poiščejo pomembne rastlinske opraševalce ter ptiče, ki s svojimi iztrebki uspešno razširjajo semena različnih rastlin …

VSEBINE: semenke, seme, proizvajalci, rastlinski organi, enokaličnice, dvokaličnice, zgradba, neživi dejavniki, prilagoditve rastlin, vloga rastlin v ekosistemih

Trajanje programa: 50 – 90 min

Skip to content