STAROST – TRETJA TRIADA

Ob sprehodu skozi paleontološko dvorano bodo učenci ob različnih muzejskih materialih spoznali začetke življenja, predstavnike velikih skupin živali in njihove telesne lastnosti. S pomočjo opazovanja bodo opisali njihove značilnosti, na osnovi katerih jih razvrščamo v različne skupine. Spoznali bodo, kaj je vrsta, kako organizme razvrščamo in zakaj je pomembno, da vse organizme pravilno strokovno poimenujemo.

Vsebine: spolno in nespolno razmnoževanje, sistematika živali, prilagoditve organizmov, organski sistemi in njihova vloga

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe o muzealijah. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, mineralov, različne muzejske zbirke in delovanje muzeja.

Ponovijo lastnosti predstavnikov večjih živalskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve.

Spoznali bodo geološki razvoj Zemlje, nastanek življenja na zemlji, osnove evolucijskega razvoja organizmov ter izzive sobivanja živali, rastlin in ljudi na planetu.

 Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content