VODSTVO – voden ogled muzejskih razstav, sodelovanje v razgovoru o naravoslovnih vsebinah in muzejske zgodbe, ki se prepletajo z razstavljenimi muzejskimi zanimivostmi

Pri vodenju skozi paleontološko dvorano bodo učenci ob različnih muzejskih eksponatih spoznali začetke življenja, predstavnike velikih skupin živali in njihove telesne lastnosti.

Z vodenim opazovanjem bodo opisali značilnosti sesalcev, ptičev, rib, plazilcev in dvoživk, na osnovi katerih jih razvrščamo v različne skupine.

Spoznali bodo, kaj je vrsta, kako organizme razvrščamo in zakaj je pomembno, da vse organizme pravilno strokovno poimenujemo.

VSEBINE: spolno in nespolno razmnoževanje, sistematika živali, prilagoditve organizmov, organski sistemi in njihova vloga

Trajanje programa: 45 – 60 min

Skip to content