STAROST – DRUGA TRIADA

Voden sprehod ob muzejskih dioramah, kjer bodo učenci spoznali predstavnike različnih ekosistemov (gozda, morja, reke, barja, visokogorskega in kraškega sveta). Našteli in uvrstili v skupine bodo v njih živeče organizme in sestavili prehranjevalne verige. Pogovorili se bomo o sestavi tal, neživih dejavnikih okolja, značilnostih posameznega življenjskega okolja ter o prilagoditvah, ki so potrebne za preživetje. Na primerih bomo spoznali vplive človeka na ekosisteme. Spoznali bodo odnose med organizmi, proizvajalce in potrošnike ter kako v okolju kroži energija, ki omogoča življenje.

Vsebine: neživi dejavniki okolja, minerali, snovi, prilagoditve rastlin na okolje, proizvajalci

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe, ki so se spletle okoli razstavljenih muzejskih eksponatov. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, lastnosti predstavnikov večjih živalskih in rastlinskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve. Spoznali bodo sobivanje živali, rastlin in ljudi.

Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content