STAROST – PRVA TRIADA

Voden sprehod ob muzejskih dioramah, kjer bodo učenci spoznali predstavnike gozda, barja, visokogorskega in kraškega sveta – organizme posameznih življenjskih okolij, ki so značilna tudi za slovensko pokrajino.

Pogovorili se bomo o sestavi tal, neživih dejavnikih okolja, značilnostih posameznega življenjskega okolja ter o onesnaževanju planeta. Našteli bomo odnose med organizmi. Spoznali bomo prilagoditve, ki rastlinam, živalim in ostalim organizmom omogočajo sobivanje in preživetje. Ugotovili bomo, kdo koga poje ter kako v okolju kroži energija, ki omogoča življenje.

Vsebine: gozd, morje, reka, visokogorje, barje, vloga rastlin, živali in človeka v ekosistemu, onesnaževanje

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe, ki so se spletle okoli razstavljenih muzejskih eksponatov. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, lastnosti predstavnikov večjih živalskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve. Spoznali bodo rast in razvoj živali, rastlin in ljudi. Skupaj bomo ugotovili, kaj je potrebno, da rastemo in ostanemo zdravi.

Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content