SPLOŠNI PROGRAM – prilagojeno različnim starostnim skupinam

Voden sprehod skozi muzejske dvorane, v katerih v dioramah srečamo predstavnike gozda, barja, visokogorskega in kraškega sveta – organizme posameznih življenjskih okolij, ki so značilna za slovensko pokrajino. Pogovorili se bomo o sestavi tal, neživih dejavnikih, vplivih živih dejavnikov ter o posebnostih posameznega življenjskega okolja. Spoznali bomo prebivalce posameznih ekosistemov ter prilagoditve, ki rastlinam, živalim in ostalim organizmom omogočajo sobivanje in preživetje.

SPLOŠNA VODENJA SKUPIN – trajanje 45-55 min

Vodenja po stalnih in začasnih razstavah, kjer ob muzealijah učenci in obiskovalci spoznavajo posebne biološke, geološke, zgodovinske in tehnične vsebine.

 Razlage zajemajo:

  • neposredne informacije o razstavnih eksponatih,
  • strokovne biološke, geološke in paleontološke vsebine,
  • zanimivosti o tehnični pripravi materialov in posebnosti le-teh,
  • dopolnitve z vsebinami o samostojnem raziskovanju, ekosistemih, ekologiji, varstvu narave ter naravne dediščine.

 

Vsebine vodenj se lahko vključujejo v učni proces kot dopolnitvene ali nivojske razlage in omogočajo doseganje več procesnih ciljev.

Skip to content