Card Image

Rastline

Rastline

Card Image

Živali

Zanimivosti iz sveta žuželk

Card Image

Živali

Ptiči

Card Image

Fosili

Borlski slon

Card Image

Fosili

Pelikanovo stopalce iz oligocena

Card Image

Minerali in kamnine

Gemologija – veda o draguljih

Card Image

Minerali in kamnine

Kalcit Slovenije

Card Image

Življenjska okolja

Kras

Card Image

Znameniti predmeti

Jamski medved

Card Image

Fosili

Čeljustnica jamskega leva na znamki

Card Image

Rastline

Rastline

Card Image

Živali

Zanimivosti iz sveta žuželk

Card Image

Živali

Dvoživke

Card Image

Živali

Plazilci

Card Image

Razstava

Zbirka ptic, rib, plazilcev in okostja različnih vretenčarjev

Card Image

Virtualna razstava

Virtualni ogled: Zbirka plazilcev, sladkovodnih rib, okostja vretenčarjev in slovensko morje

Card Image

ROKOVALNICA

Kača ni igrača

Card Image

Živali

Ptiči

Card Image

Živali

Ribe

Card Image

Živali

Sesalci

Card Image

Fosili

Borlski slon

Card Image

Fosili

Čeljustnica jamskega leva na znamki

Card Image

Fosili

Fosilna dediščina gozda

Card Image

Fosili

Fosilna dediščina profila Bela Cerkev

Card Image

Fosili

Fosilni les – pogled skozi mikroskop

Card Image

Fosili

Izjemno najdišče fosilov v Sloveniji

Card Image

Fosili

Najstarejši fosili v Sloveniji

Card Image

Fosili

Naravna moč preparacije

Card Image

Fosili

Pelikanovo stopalce iz oligocena

Card Image

Fosili

Polje, tam kjer je fosile zbiral Valvasor

Card Image

Minerali in kamnine

Eklogit – poseben dragulj s Pohorja

Card Image

Minerali in kamnine

Gemologija – veda o draguljih

Card Image

Minerali in kamnine

Kalcit iz Peči pri Kropi na Gorenjskem

Card Image

Minerali in kamnine

Kalcit Slovenije

Card Image

Minerali in kamnine

Kristali in vino

Card Image

Minerali in kamnine

Minerali Litijskega rudnika Sitarjevec

Card Image

Minerali in kamnine

Mineralne zanimivosti Slovenije

Card Image

Minerali in kamnine

Ni vse zlato, kar se sveti

Card Image

Minerali in kamnine

Rudnik Remšnik: zgodovina – geologij – minerali

Card Image

Minerali in kamnine

Rudno bogastvo v Sloveniji

Card Image

Življenjska okolja

Kras

Card Image

Znameniti predmeti

»Posušeni vrt« grofa Jožefa Kalasanca Erberga

Card Image

Znameniti predmeti

Človeška ribica ali Močeril

Card Image

Znameniti predmeti

Hrošček drobnovratnik

Card Image

Znameniti predmeti

Jamski medved

Card Image

Znameniti predmeti

Knjiga na spletu

Card Image

Znameniti predmeti

Mineral zoisit

Card Image

Znameniti predmeti

Najstarejši herbarij z območja Slovenije

Card Image

Znameniti predmeti

Okostje brazdastega kita

Card Image

Znameniti predmeti

Okostje mamuta

Card Image

Znameniti predmeti

Pinterjeva zbirka vzorcev lesa

Skip to content