SPLOŠNI PROGRAM – prilagojeno različnim starostnim skupinam

Kratka predstavitev barona Žige Zoisa, njegovega delovanja in zbirke mineralov. Ogledali si bomo nekatere čudovite razstavljene primerke velike muzejske zbirke ter spoznali različne minerale, njihov nastanek in sestavo. Vodenje se nadaljuje s predstavitvijo zanimivosti začasne razstave o soli, sprehodili se bomo skozi muzejsko kraško jamo in spoznali nekatere kraške pojave ter kako nastanejo.

SPLOŠNA VODENJA SKUPIN – trajanje 45-55 min

Vodenja po stalnih in začasnih razstavah, kjer ob muzealijah učenci in obiskovalci spoznavajo posebne biološke, geološke, zgodovinske in tehnične vsebine.

 Razlage zajemajo:

  • neposredne informacije o razstavnih eksponatih,
  • strokovne biološke, geološke in paleontološke vsebine,
  • zanimivosti o tehnični pripravi materialov in posebnosti le-teh,
  • dopolnitve z vsebinami o samostojnem raziskovanju, ekosistemih, ekologiji, varstvu narave ter naravne dediščine.

 

Vsebine vodenj se lahko vključujejo v učni proces kot dopolnitvene ali nivojske razlage in omogočajo doseganje več procesnih ciljev.

Skip to content