ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

VODSTVO – voden ogled muzejskih razstav, sodelovanje v razgovoru o naravoslovnih vsebinah in muzejske zgodbe, ki se prepletajo z razstavljenimi muzejskimi zanimivostmi

Ob časovnem traku razvoja planeta ter fosilnih ostankih bodo učenci spoznali začetke življenja in teorije nastanka živega, ponovili vrste in značilnosti spolnega in nespolnega razmnoževanja ter osnove dedovanja.

Primerjali bodo anatomske prilagoditve organizmov ter iskali primere homolognih organov različnih živalskih skupin, hkrati pa ponovili vloge organskih sistemov sesalcev. Pogovorili se bomo o možnostih nespolnega razmnoževanja s pomočjo biotehnoloških postopkov, ki omogočajo nove izzive v prihodnosti ter ustvarjajo z njimi povezane možne dileme.

Ob vodenju pri muzejskih dioramah učence usmerimo v primerjavo njihovih značilnosti, organizmov v njih ter biotski pestrosti. Na primerih bomo spoznali vplive neživih dejavnikov, invazivnih tujerodnih vrst in človeka na ekosisteme.

VSEBINE: teorije nastanka življenja, fosili in minerali, razmnoževanje, dedovanje, evolucija, homologija vretenčarjev, kloniranje, ekosistemi, biosfera, populacija, vloge v ekosistemu, vloga človeka v ekosistemu, invazivne tujerodne vrste, varstvo narave

Trajanje programa: 45 – 60 min

Skip to content