STAROST – TRETJA TRIADA

Ob različnih muzejskih materialih bodo učenci spoznali začetke življenja in teorije nastanka živega, ponovili vrste in značilnosti spolnega in nespolnega razmnoževanja ter osnove dedovanja. Primerjali bodo anatomske prilagoditve organizmov ter iskali primere homolognih organov različnih živalskih skupin ter ponovili zgradbo in vloge organskih sistemov sesalcev. Pogovorili se bomo o možnostih nespolnega razmnoževanja s pomočjo biotehnoloških postopkov, ki omogočajo nove izzive v prihodnosti ter ustvarjajo z njimi povezane možne dileme.

Vsebine: geološki razvoj planeta, teorije nastanka življenja, razmnoževanje, dedovanje, evolucija, homologija vretenčarjev, kloniranje, biotehnološki postopki

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe o muzealijah. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, mineralov, različne muzejske zbirke in delovanje muzeja.

Ponovijo lastnosti predstavnikov večjih živalskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve.

Spoznali bodo geološki razvoj Zemlje, nastanek življenja na zemlji, osnove evolucijskega razvoja organizmov ter izzive sobivanja živali, rastlin in ljudi na planetu.

 Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content