ROKOVALNICA – izkustveno učenje – vodeno spoznavanje, rokovanje in doživljanje materialov muzejske šolske zbirke ter predstavitvenih modelov

Zoisova zbirka mineralov je z več kot 5000 kosi zavidljiva ustanovna zbirka muzeja, ki jo hrani že več kot 200 let. Zanimivi kristali, kosi mineralov so paša za oči.

Potipamo nekaj najpogostejših mineralov pri nas in modele različne kristalizacije. Ugotovimo, zakaj ima kapnik luknjo, razimo različne minerale, ugotovimo, da pogled se pogled skozi islandski dvolomec dejansko »zlomi«.

Izbrani mineral polijemo s kislino, kjer opazujemo dogajanje, hkrati pa ponovimo osnovo za kraške pojave. Ker v kraških jamah še danes najdemo ostanke preteklosti, se spoštljivo dotaknemo tudi nekaj najstarejših fosilov in paleontoloških najdb z muzejske šolske zbirke.

[materiali: kapnik, jamski biseri, islandski dvolomec, nabor mineralov, mavec, živo srebro, solni kristali, fosili, kamena jedra, okamenel les, lupine školjk in polžje hišice, periodni sistem]

Trajanje programa: 45 – 60 min

Skip to content