SPLOŠNI PROGRAM – prilagojeno različnim starostnim skupinam

Predstavitev Prirodoslovnega muzeja Slovenije z vodenjem po razstavi ob muzejski dvestoletnici. Ogledali si bomo ustanovni muzejski zbirki mineralov in lupin mehkužcev. Spoznali bomo vloge raznolikega dela nekaterih muzejskih področij, alpski botanični vrt Julijana, se srečali z nekaj preparatorskimi tehnikami ter prelistali izsledke znanstvenih raziskav, predstavljenih v dveh strokovnih muzejskih revijah.

SPLOŠNA VODENJA SKUPIN – trajanje 45-55 min

Vodenja po stalnih in začasnih razstavah, kjer ob muzealijah učenci in obiskovalci spoznavajo posebne biološke, geološke, zgodovinske in tehnične vsebine.

 Razlage zajemajo:

  • neposredne informacije o razstavnih eksponatih,
  • strokovne biološke, geološke in paleontološke vsebine,
  • zanimivosti o tehnični pripravi materialov in posebnosti le-teh,
  • dopolnitve z vsebinami o samostojnem raziskovanju, ekosistemih, ekologiji, varstvu narave ter naravne dediščine.

 

Vsebine vodenj se lahko vključujejo v učni proces kot dopolnitvene ali nivojske razlage in omogočajo doseganje več procesnih ciljev.

Skip to content