STAROST – TRETJA TRIADA

Učenci spoznajo evolucijski razvoj modernega človeka ter anatomijo človeškega telesa. Vodeno se ob muzejskih eksponatih pogovorimo o lastnosti sesalcev. Primerjajo vrste zobovij in spoznajo skupine hranil, ki jih uživamo. Pogovorimo se o vlogi prehrane za pravilno rast in razvoj človeškega telesa. Natančneje bodo spoznali gibala in pomen gibanja za pravilno delovanje telesa ter vlogo okolja, ki nam omogoča zdrav in aktiven življenjski slog.

Vsebine: anatomija, razmnoževanje sesalcev, značilnosti sesalcev, gibala, prehranjevanje in vloga človeka v ekosistemu

MUZEJSKI UČNI SPREHODI – trajanje 45-55 min

Učenci vodeno spoznavajo muzejske zgodbe o muzealijah. Spoznajo starosti in zgradbo fosilov, mineralov, različne muzejske zbirke in delovanje muzeja.

Ponovijo lastnosti predstavnikov večjih živalskih skupin ter vodeno opazujejo njihovo zgradbo, telesne značilnosti in prilagoditve.

Spoznali bodo geološki razvoj Zemlje, nastanek življenja na zemlji, osnove evolucijskega razvoja organizmov ter izzive sobivanja živali, rastlin in ljudi na planetu.

 Učenci obnovijo že usvojena znanja, se vodeno srečajo z različnimi materiali. Izkušnje primerjajo z obstoječimi predstavami in znanji ter novo znanje ponovijo.

Skip to content