Strokovna vodstva

Za vrtce in šole organiziramo strokovna vodstva po stalnih razstavnih zbirkah in občasnih razstavah ter učne ure z delovnimi listi. Za predšolske otroke in šolarje prvih treh razredov osnovne šole izvajamo tudi različne delavnice.

Strokovna vodstva po stalnih razstavnih zbirkah prilagodimo starosti obiskovalcev. Za predšolske otroke potekajo v obliki pogovora, po želji lahko vključimo tudi risanje. Za osnovnošolce, dijake srednjih šol in odrasle so to klasična vodstva z razlago.

Z obiskovalci se sprehodimo po stalnih muzejskih razstavnih zbirkah. Se pogovarjamo, poslušamo razlago in ogledamo dva videofilma in tudi samostojno ogledujemo razstavne predmete.

Trajanje: 45 minut

Za vrtce brezplačno, za ostale skupine vstopnina.

Učne ure z delovnimi listi

Ob delovnih listih otroci in mladostniki spoznavajo naše stalne ali občasne razstave. Na razpolago so različne učne ure z delovnimi listi za učence prve, druge in tretje triade. Za srednješolce ponujamo učne ure z delovnimi listi le po občasnih razstavah.

Muzejske učne ure z delovnimi listi so aktivna oblika preživljanja obiska v muzeju. Otroci in mladostniki ob strokovnem vodstvu rešujejo naloge na delovnih listih. Delovni listi so oblikovani tako da spodbujajo k opazovanju, logičnemu razmišljanju in konstruktivnemu delu. Namen učnih ur z delovnimi listi je približati otrokom in mladostnikom svet narave in njenih zakonitosti, jih navdušiti nad naravoslovjem in muzeologijo ter nadgrajevati znanje, ki ga pridobijo v šoli.

Delovni listi prve triade otroke seznanjajo s predstavniki gozdnih živali in ptic. Delovni listi druge triade otroke seznanijo z izumrlimi živalmi, minerali, gozdnimi živalmi in pticami, plazilci in morskimi ribami. Naloge so nadgrajene v zahtevnosti glede na prvo triado. Npr. zanima nas način prehranjevanja, oblika kljuna, nog, različne sledi, selitve ptic, orientacija ptic… Otroci opazujejo in tudi rišejo. Delovni listi tretje trijade so namenjeni učni uri iz paleontologije. Otroci prebirajo besedila na panojih, prerisujejo risbe in primerjajo fosile z današnjimi živalmi.

Muzejska učna ura z delovnimi listi za vse tri triade vsebuje tudi uvodni pogovor ob razstavljenem okostju mamuta.
Trajanje: 60 minut

Delovni listi za mladostnike in tudi učence devetletke (tretja triada) so oblikovani po občasnih razstavah. Reševanje nalog poteka po zaključenem klasičnem vodstvu z razlago.
Trajanje: 60 minut

Pedagoški programi

Card Image

Pedagoški program

Človek in ostali sesalci (homologija) (8. razred)

Card Image

Pedagoški program

Diorame in kraška jama

Card Image

Pedagoški program

Ekologija (9. razred)

Card Image

Pedagoški program

Ekosistemi (7. razred naravoslovje)

Card Image

Pedagoški program

Geološko-paleontološka zbirka (ter občasne razstave)

Card Image

Pedagoški program

Iz majhnega raste veliko (4. razred)

Card Image

Pedagoški program

Kaj se skriva v semenu? (6. razred naravoslovje)

Card Image

Pedagoški program

Kaj se skriva za zaprtimi muzejskimi vrati?

Card Image

Pedagoški program

Muzejski velikani in posebneži

Card Image

Pedagoški program

Planet Zemlja – naš dom

Card Image

Pedagoški program

Kaj se skriva za zaprtimi muzejskimi vrati?

Card Image

Pedagoški program

Geološko-paleontološka zbirka (ter občasne razstave)

Card Image

Pedagoški program

Zoisova zbirka mineralov (ter občasne razstave)

Card Image

Pedagoški program

Diorame in kraška jama

Card Image

Pedagoški program

Stalne in občasne muzejske zbirke (po dogovoru)

Card Image

Pedagoški program

Muzejski velikani in posebneži

Card Image

Pedagoški program

Živalski mladiči

Card Image

Pedagoški program

Starši in mladiči

Card Image

Pedagoški program

Zeleno življenje rastlin

Card Image

Pedagoški program

Planet Zemlja – naš dom

Card Image

Pedagoški program

Življenjska okolja – takšna in drugačna

Card Image

Pedagoški program

Iz majhnega raste veliko (4. razred)

Card Image

Pedagoški program

Razvrščanje živih bitij (4. ali 5. razred)

Card Image

Pedagoški program

Kaj se skriva v semenu? (6. razred naravoslovje)

Card Image

Pedagoški program

Življenjska okolja – takšna in drugačna (6. razred naravoslovje)

Card Image

Pedagoški program

Ekosistemi (7. razred naravoslovje)

Card Image

Pedagoški program

Rast in razvoj živali (7. razred naravoslovje)

Card Image

Pedagoški program

Človek in ostali sesalci (homologija) (8. razred)

Card Image

Pedagoški program

Življenje na Zemlji – od prajuhe do človeka (9. razred)

Card Image

Pedagoški program

Ekologija (9. razred)

Delavnice

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije prirejamo sobotne delavnice za otroke, počitniške naravoslovne delavnice in delavnice namenjene organiziranim skupinam otrok. Slednje so primerne za vrtce in učence osnovnih in srednjih šol. Zajemajo različne teme in dejavnosti, v skladu z dogovorom, na katerih otroci na prijazen način spoznavajo različne zanimivosti in zakonitosti narave. Program je individualno prilagojen starosti otrok in traja od 30 do 45 minut. Mogoče ga je povezati z vodstvom po razstavi ali učno uro z delovnimi listi.

Delavnice za otroke s posebnimi potrebami so prilagojene specifičnim potrebam otrok. Po posvetu s specialnim pedagogom določimo temo, cilje, način dela in trajanje delavnice.

Delavnice za nadarjene otroke pripravimo po dogovoru na izbrano naravoslovno temo.

Card Image

Delavnica

Čudovita raznolikost

Card Image

Delavnica

Svetlobno onesnaženje

Card Image

Delavnica

Dinko dinozaver

Card Image

Delavnica

Svetloba in senca

Card Image

Delavnica

Gozdni jedilnik

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

Delavnica

Kača ni igrača

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

Delavnica

Kača ni igrača

Card Image

Delavnica

Dinko dinozaver

Card Image

Delavnica

Gozdni jedilnik

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

Delavnica

Kača ni igrača

Card Image

Delavnica

Gozdni jedilnik

Card Image

Delavnica

Svetloba in senca

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

Delavnica

Kača ni igrača

Card Image

Delavnica

Čudovita raznolikost

Card Image

Delavnica

Svetlobno onesnaženje

Card Image

Delavnica

Gozdni jedilnik

Card Image

Delavnica

Svetloba in senca

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

Delavnica

Kača ni igrača

Card Image

Delavnica

Čudovita raznolikost

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

Delavnica

Kača ni igrača

Skip to content