ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Pedagoški programi za organizirane skupine so povezani z našimi stalnimi in občasnimi razstavami in naslavljajo tudi vsebine učnih načrtov za različne starostne skupine. Obisk muzeja je lahko uvod ali vsebinska dopolnitev učnih vsebin naravoslovnih predmetov, lahko ga vključite v načrtovanje izbirnih predmetov, naravoslovnih ali tehničnih dni ter vsebin za nadarjene učence . Podajanje vsebine je prilagojeno starosti učencev. Obseg vsebin poskušamo približati učnim ciljem UN za naravoslovje in biologijo.

Programe prilagodimo tudi otrokom s posebnimi potrebami (po posvetu s specialnim pedagogom določimo temo, cilje, način dela in trajanje programa).

Velikost skupin je omejena, v primeru obiska večjega števila otrok in mladine, jih razdelimo v več skupin, ki se udeležijo različnih programov.

Potrebna je predhodna najava in rezervacija terminov. Vodstva in rokovalnice so za vrtce brezplačna, cene ostalih programov po ceniku.

Več informacij na naslovu vodstva@pms-lj.si ali dfon@pms-lj.si ali na telefonski št. 01 241 09 62.

Vodstva

za vrtce, osnovnošolce, srednješolce, študente in skupine iz zavodov ter šol s prilagojenim učnim programom

Otroci, učenci in obiskovalci spoznavajo strokovne vsebine in muzejske zgodbe, ki se prepletajo z razstavljenimi muzejskimi zanimivostmi. V razgovoru novo pridobljeno znanje obnovijo, dopolnijo in nadgradijo. Spodbujamo razumevanje, povezovanje in uporabo znanja v vsakdanjem življenju.
Trajanje: 45 – 60 minut

 

Rokovalnice

za vrtce, osnovnošolce, srednješolce, študente in skupine iz zavodov ter šol s prilagojenim učnim programom

Otroci, učenci in obiskovalci aktivno spoznavajo vsebine ob rokovanju z različnim muzejskim materialom. Potipajo fosile, minerale, kosti, dotaknejo se kožuhov, rogov, perja in raziščejo še mnogo drugega. Razlage dopolnjujemo z modeli in shemami. O zaznavah se pogovorimo ter jih primerjamo z izkušnjami. Tako lahko odpravijo tudi nekatere napačne predstave.
Trajanje: 45 – 60 minut

Muzejski učni sprehodi

za osnovnošolce, srednješolce, študente in skupine iz zavodov ter šol s prilagojenim učnim programom

Muzejski učni sprehod začnemo z uvodom, kjer spoznajo Prirodoslovni muzej Slovenije, njegovo poslanstvo in predstavitev nekaj najpomembnejših muzejskih eksponatov. Nato dobijo tematski učni list z navodili, ki ga samostojno izpolnjujejo. Po muzeju se lahko sprehodijo sami, naloge rešujejo v parih ali skupinsko ter si pomagajo. Učenci s pomočjo učnega lista opazujejo, raziskujejo in beležijo informacije o naravoslovnih vsebinah. Pri tem spoznajo zanimivosti, si pomagajo in sodelujejo. Učni listi so sestavljeni kot zabavno kratko dopolnjevanje informacij, vsebine so podane na način, ki se vsebinsko približa učnim ciljem (naravoslovnih predmetov). Ob zaključku vsebino rešenega učnega lista (po želji) skupinsko ponovimo.
Trajanje: 50 90 minut

Delavnice

za vrtce in osnovnošolce

Na delavnicah udeleženci spoznajo izbrano naravoslovno temo, ob aktivni udeležbi, igri, ustvarjanju in  reševanju nalog pa obnovijo novo pridobljeno zanje.
Trajanje: 45 60 minut 

 

 

Card Image

VODSTVO

Ledenodobni velikan

Card Image

VODSTVO

Živalski mladiči

Card Image

VODSTVO

Muzejski velikani in posebneži

Card Image

ROKOVALNICA

Gozd in njegovi prebivalci

Card Image

ROKOVALNICA

Kaj se skriva v jajcu?

Card Image

Delavnica

Dinko dinozaver

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

ROKOVALNICA

Kača ni igrača

Card Image

VODSTVO

Živalski starši in mladiči

Card Image

VODSTVO

Planet Zemlja – naš dom

Card Image

VODSTVO

Življenjska okolja – takšna in drugačna

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Živali in rastline okoli nas

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Življenjska okolja na Zemlji – Kdo je tu doma?

Card Image

ROKOVALNICA

Gozdni zakladi

Card Image

ROKOVALNICA

Jajca in jajčeca

Card Image

ROKOVALNICA

Morje na dlani

Card Image

ROKOVALNICA

Travnik pod nogami

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

ROKOVALNICA

Kača ni igrača

Card Image

VODSTVO

Iz majhnega raste veliko (4. razred)

Card Image

VODSTVO

Razvrščanje živih bitij (4. ali 5. razred)

Card Image

VODSTVO

Kaj se skriva v semenu? (6. razred naravoslovje)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Ekosistemi (5. razred)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Življenje rastlin (6. razred naravoslovje)

Card Image

ROKOVALNICA

Gozdni zakladi

Card Image

ROKOVALNICA

Jajca in jajčeca

Card Image

ROKOVALNICA

Morje na dlani

Card Image

ROKOVALNICA

Travnik pod nogami

Card Image

ROKOVALNICA

Svet mineralov in fosilov

Card Image

Delavnica

Čudovita raznolikost

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

ROKOVALNICA

Kača ni igrača

Card Image

VODSTVO

Ekosistemi (7. razred naravoslovje)

Card Image

VODSTVO

Rast in razvoj živali (7. razred naravoslovje)

Card Image

VODSTVO

Človek in ostali sesalci (8. razred)

Card Image

VODSTVO

Življenje na Zemlji – od prajuhe do ekologije (9. razred)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Živali – sistematika velikih skupin (7. razred naravoslovje)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Vretenčarji – sesalci – človek (8. razred)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Začetki življenja do danes (9. razred)

Card Image

ROKOVALNICA

Gozdni zakladi

Card Image

ROKOVALNICA

Jajca in jajčeca

Card Image

ROKOVALNICA

Travnik pod nogami

Card Image

ROKOVALNICA

O človeškem telesu

Card Image

ROKOVALNICA

Svet mineralov in fosilov

Card Image

Delavnica

Čudovita raznolikost

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

ROKOVALNICA

Kača ni igrača

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Kaj se skriva za zaprtimi muzejskimi vrati?

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Geološko-paleontološka zbirka (ter občasne razstave)

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Zoisova zbirka mineralov (ter občasne razstave)

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Diorame in kraška jama

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Stalne in občasne muzejske zbirke (po dogovoru)

Card Image

ROKOVALNICA

Gozdni zakladi

Card Image

ROKOVALNICA

Jajca in jajčeca

Card Image

ROKOVALNICA

Travnik pod nogami

Card Image

ROKOVALNICA

Svet mineralov in fosilov

Card Image

ROKOVALNICA

O človeškem telesu

Card Image

ROKOVALNICA

Morje na dlani

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

ROKOVALNICA

Kača ni igrača

Card Image

Delavnica

Čudovita raznolikost

Card Image

VODSTVO

Muzejski velikani in posebneži

Card Image

VODSTVO

Živalski mladiči

Card Image

VODSTVO

Ledenodobni velikan

Card Image

VODSTVO

Planet Zemlja – naš dom

Card Image

VODSTVO

Življenjska okolja – takšna in drugačna

Card Image

VODSTVO

Živalski starši in mladiči

Card Image

VODSTVO

Iz majhnega raste veliko (4. razred)

Card Image

VODSTVO

Razvrščanje živih bitij (4. ali 5. razred)

Card Image

VODSTVO

Kaj se skriva v semenu? (6. razred naravoslovje)

Card Image

VODSTVO

Rast in razvoj živali (7. razred naravoslovje)

Card Image

VODSTVO

Ekosistemi (7. razred naravoslovje)

Card Image

VODSTVO

Človek in ostali sesalci (8. razred)

Card Image

VODSTVO

Življenje na Zemlji – od prajuhe do ekologije (9. razred)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Živali in rastline okoli nas

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Življenjska okolja na Zemlji – Kdo je tu doma?

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Ekosistemi (5. razred)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Življenje rastlin (6. razred naravoslovje)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Živali – sistematika velikih skupin (7. razred naravoslovje)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Vretenčarji – sesalci – človek (8. razred)

Card Image

MUZEJSKI UČNI SPREHOD

Začetki življenja do danes (9. razred)

Card Image

ROKOVALNICA

Gozd in njegovi prebivalci

Card Image

ROKOVALNICA

Kaj se skriva v jajcu?

Card Image

ROKOVALNICA

Gozdni zakladi

Card Image

ROKOVALNICA

Jajca in jajčeca

Card Image

ROKOVALNICA

Morje na dlani

Card Image

ROKOVALNICA

Travnik pod nogami

Card Image

ROKOVALNICA

Svet mineralov in fosilov

Card Image

ROKOVALNICA

O človeškem telesu

Card Image

Delavnica

Čudovita raznolikost

Card Image

Delavnica

Dinko dinozaver

Card Image

Delavnica

Stezosledci

Card Image

Delavnica

Na lovu za fosili

Card Image

ROKOVALNICA

Kača ni igrača

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Kaj se skriva za zaprtimi muzejskimi vrati?

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Geološko-paleontološka zbirka (ter občasne razstave)

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Zoisova zbirka mineralov (ter občasne razstave)

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Diorame in kraška jama

Card Image

SPLOŠNA VODSTVA PO RAZSTAVAH

Stalne in občasne muzejske zbirke (po dogovoru)

Skip to content