Tehnična služba

Tehnična služba v sodelovanju z vsemi organizacijskimi enotami skrbi za muzejska tehnična dela, in sicer:

  • Ukvarja se s prepariranjem, konzerviranjem, restavriranjem ter dokumentiranjem muzejskih predmetov geološkega, rastlinskega in živalskega izvora, uravnavanjem mikroklimatskih razmer v depojskih in razstavnih prostorih. Skrbi za izobraževanje, posodabljanje delovne opreme in popularizacijo stroke.
  • Z avdio, video in fotografsko tehniko dokumentira favno, floro in neživo naravo Slovenije, pripravlja slikovno gradivo za fotodokumentacijo muzejskih predmetov in muzejske dejavnosti ter sodeluje pri pripravi predavanj, multimedijskih predstavitev, razstav, publikacij in drugih zapisov na nosilcih zvoka in slike. Skrbi za foto in video arhiv.
  • Skrbi za strojno in programsko računalniško opremo ter računalniški servis in svetovanje za potrebe matičnega muzeja.
  • V sodelovanju s Kustodiatom za vretenčarje tehnično vodi Slovenski ornitološki obročkovalski center.
  • Sodeluje pri izvedbi razstav in obrazstavnega programa, sodeluje pri nabavi opreme in storitev, skrbi za varnost, urejenost in čistost poslovnih prostorov ter sodeluje z vsemi organizacijskimi enotami tudi z drugimi nalogami, ki smiselno sodijo k opravilom tehnične službe.
  • Svoje delo, zanje in izkušnje deli s strokovno javnostjo.
V našem muzeju potekajo nekatera stalna konservatorsko-restavratorska dela

Prepariranje skeletov

Dermoplastike, preparacija kož

Prepariranje žuželk

Prepariranje rastlin

Prepariranje in zaščita fosilov (paleontološko gradivo)

Izdelava replik fosilov, meteoritov in artefaktov

Kontakt

Borut TOME, geološki tehnik, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik, vodja tehnične službe
T: (01) 241 09 67
E: btome@pms-lj.si


Matjaž ČERNILA, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik
T: (01) 241 09 63
E: mcernila@pms-lj.si


Jernej Uhan, konservatorsko restavratorski tehnik
T: (01) 241 09 68
E: juhan@pms-lj.si


David Kunc, muzejski tehnik
T: (01) 241 09 61
E: dkunc@pms-lj.si

Mojmir ŠTANGELJ, MCSE: samostojni strokovni sodelavec
T: (01) 241 09 69
E: mojmir@pms-lj.si

Darko FEKONJA, oskrbnik SCOP
T: (01) 241 09 64
E: dfekonja@pms-lj.si

 

 

Prijavite se na e-novice