ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Vodja Kustodiata za geologijo
Muzejski svetovalec

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za geologijo
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 47
F: (01) 241 09 53
E: mkriznar@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. inž. lesarstva
 • magister geoloških znanosti

 

Področje delovanja
 • Vodenje Kustodiata za geologijo
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za geologijo (paleontološke zbirke).
 • Strokovna obdelava naravoslovnega muzejskega gradiva (fosili), prepariranja fosilov in izdelave replik fosilov (v sodelovanju z tehnično službo)
 • Ukvarja se s paleontološkimi raziskavami (fosili s slovenskega ozemlja), predvsem raziskuje fosilne vretenčarje, fosilni les in fosilne glavonožce. Proučuje zgodovino slovenske paleontologije in paleontoloških raziskav (pred 1850) ter zgodovino geologije in montanistike (rudarstva, rudarske tehnične dediščine).

 

Nagrade in priznanja
 • Prešernova nagrada za študente (Biotehniška fakulteta), 2000
 • Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju – za razstavo Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije (Slovenska znanstvena fundacija), 2009
 • Zahvala za strokovno publicistično delo (Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije), 2012
 • Priznanji za aktivno sodelovanje na prireditvi Minfos (TD Tržič), 2005 in 2013
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

 

Objave
 • KRIŽNAR, Matija, PLASKAN, Maja. Ferdinand Seidl in njegova geološko-paleontološka zbirka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (= Ferdinand Seidl and his geological-paleontological collection in the Slovenian Museum of Natural History). Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 2017, no. 89, str. 1-60.
 • JAMNIK, Pavel, LEBEN-SELJAK, Petra, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, GLAŽAR, Stanislav, BLAŽINA, Bruno, BIZJAK, Janez. Grobišče v Imenskem rovu / Rovu starih podpisov v Postojnski jami. : So bili obiski Postojnske jame sredi 17. stoletja “turistični” ogledi grobišča?. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2017, letn. 27, št. 1, str. 11-30.
 • GALE, Luka, NOVAK, Uroš, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, KRIŽNAR, Matija, STARE, France. Characterization of silicified fossil assemblage from upper Carnian Amphiclina beds at Crngrob (central Slovenia) = Značaj okremenjene fosilne združbe zgornjekarnijskih amfiklinskih plasti pri Crngrobu (osrednja Slovenija). Geologija, 2017, vol. 60, no. 1, str. 61-75.
 • GAŠPARIČ, Rok, KRIŽNAR, Matija. Early Miocene decapod Retropluma slovenica Gašparič & Hyžný, 2014 from Govce beds of Tunjice Hills (Central Slovenia) = Spodnjemiocenska rakovica Retropluma slovenica Gašparič & Hyžný, 2014 iz govških plasti Tunjiškega gričevja. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2017, vol. 60, no. 1, str. 77-85.
 • KRIŽNAR, Matija, KOVALCHUK, Olexandr M. Ostanki kvartarnih sladkovodnih rib z Ljubljanskega barja in iz Križne jame iz paleontoloških zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije = Quaternary fish remains from the Ljubljansko barje and Križna jama in the paleontological collections of the Slovenian Museum of Natural History. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2016, 67, str. 389-399
 • KRIŽNAR, Matija. Zob paleozojskega morskega psa rodu Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) iz Karavank (Slovenija) = Upper paleozoic shark tooth of genus Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) from Karavanke Mts. (NW Slovenia). Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 1, str. 57-61
 • MIKUŽ, Vasja, KRIŽNAR, Matija, CAF, Nina. Panonijski mehkužci iz najdišča Osek-2 v Slovenskih goricah = Pannonian moluscs from site Osek-2 in Slovenske gorice, Slovenia. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 1, str. 71-80
 • KRIŽNAR, Matija. Nov primerek ribe Protriacanthus gortanii D’Erasmo, 1946 (Protriacanthidae, Tetraodontiformes) iz zgornjekrednih plasti pri Komnu (Slovenija) = New specimen of Protriacanthus gortanii D’Erasmo, 1946 (Protriacanthidae, Tetraodontiformes) from the upper Cretaceous beds near Komen (Slovenia). Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 2, str. 195-200
 • MIKUŽ, Vasja, KRIŽNAR, Matija. Sarmatijski mehkužci iz najdišča Osek-1 v Slovenskih goricah = Sarmatian molluscs from site Osek-1 in Slovenske gorice, Slovenia. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 2, str. 221-231
 • GAŠPARIČ, Rok, KRIŽNAR, Matija. Nova najdba vretenca miocenskega morskega sesalca iz Tunjiškega gričevja. Kamniški zbornik, ISSN 1318-9069, 2014, 22, str. 59-64
 • KRIŽNAR, Matija. Ostanki zob piknodontnih rib (Actinopterygii, Pycnodontidae) iz krednih plasti Mrzleka pri Solkanu (Slovenija) = Pycnodont fishes teeth (Actinopterygii, Pycnodontidae) from Cretaceous site Mrzlek (Solkan, Slovenia). RMZ – Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, 2014, vol. 61, no. 2/3, str. 183-189

 

Šifra raziskovalca: 37980
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Povezava na osebno spletno stran ResearchGate.

Skip to content