Muzejski svetnik

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za nevretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 49
F: (01) 241 09 53
E: ttrilar@pms-lj.si

Izobrazba
 • doktor bioloških znanosti
Področje delovanja
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za nevretenčarje
 • Vodenje Slovenskega arhiva živalskih zvokov
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Slovenskega arhiva živalskih zvokov
 • Ektoparaziti ptic in sesalcev. Taksonomija, favnistika, Siphonaptera, Hippoboscidae, Palearktik. Ekologija naravnih ciklusov zoonoz (hantavirusi, borelija in rikecije). Bioakustika pojočih škržatov (Hemiptera: Cicadomorpha) in ptic (Aves).
Nagrade in priznanja
 • Nagrada Zlati legat za najboljše slovensko delo s področja ornitologije v letu 2002 za zvočni cede Gozdne ptice Slovenije.
 • Prva nagrada na razstavi Narava 2005 fotografskega društva Grča za diapozitiv Muha.
 • Valvasorjevo priznanje za leto 2007 za izvirno izvedbo razstave Skrivnosti gozda v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
 • Zlati znak Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija (podeljen v letu 2015).
 • Zahvalnica Prirodoslovnega muzeja Rijeka za dolgoletno sodelovanje in prispevek k razvoju dejavnosti muzeja ob 140. letnici delovanja in 70. letnici javnega delovanja (leto 2016)
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
 • Prometej znanosti v letu 2017 Slovenske znanstvene fundacije za odličnost v komuniciranju
Objave

Šifra raziskovalca: 10061
Znanstvena bibliografija
Osebna bibliografija

Skip to content