Kustodinja
Vodja Kustodiata za botaniko
Strokovna vodja alpskega botaničnega vrta JULIANA

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za botaniko
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 66
F: (01) 241 09 53
E: spungarsek@pms-lj.si

Izobrazba
  • univ. dipl. biologinja
Področje delovanja
  • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za botaniko
  • strokovna obdelava naravoslovnega muzejskega gradiva
  • priprava razstav, strokovnih in poljudno-znanstvenih publikacij, popularizacija naravoslovnega gradiva in pedagoška dejavnost
  • strokovno vodenje alpskega botaničnega vrta JULIANA
Nagrade in priznanja
  • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave

Šifra raziskovalca: 37971

NOVAK, Š., FRAJMAN, B., 2014, Flora Košute (Karavanke) nad gozdno mejo = Flora of the Mt. Košuta (Karavanke) above the timberline. Scopolia 81. Str. 1-87. PDF

Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Skip to content