ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Boštjan BURGER, informatik

 • informatik


Prirodoslovni muzej Slovenije

Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 69
F: (01) 241 09 53

Matic CENTA, kustos pripravnik

 • kustos pripravnik


Prirodoslovni muzej Slovenije

Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 57
F: (01) 241 09 53
E: mcenta@pms-lj.si

Matjaž ČERNILA, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik

 • samostojni konservatorsko restavratorski tehnik


Prirodoslovni muzej Slovenije

Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 63
F: (01) 241 09 53
E: matjazcernila@yahoo.com

Darko FEKONJA, oskrbnik SCOP

 • oskrbnik SCOP


Prirodoslovni muzej Slovenije

Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 64
F: (01) 241 09 53
E: dfekonja@pms-lj.si

Področje delovanja
 • obročkovalska dejavnost, Slovenski center za obročkanje ptičev – SCOP

 

Doroteja FON, kustosinja

dr. Andrej GOGALA, muzejski svetovalec

 • muzejski svetovalec


Prirodoslovni muzej Slovenije

Kustodiat za nevretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 59
F: (01) 241 09 53
E: agogala@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. biolog
 • doktor bioloških znanosti

 

Področje delovanja
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za nevretenčarje (entomološke zbirke)
 • Urednik muzejske revije ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA
 • Ukvarja se s favnistiko, ekologijo in sociobiologijo divjih čebel (Hymenoptera: Apoidea) ter favnistiko stenic (Hemiptera: Heteroptera) Slovenije.
Nagrade in priznanja
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave
 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Žuželke : uspešnost množičnosti. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1992. 71 str.
 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Insects : the flourishing multitudes, (Entomologia slovenica). English ed. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovene Museum of Natural History, 1994. 70 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo, KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška : [razstavni katalog]. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2001. 67 str.
 • BEDJANIČ, Matjaž, ČINČ JUHANT, Breda, DENAC, Damijan, GOGALA, Andrej, GOMBOC, Stanislav, GREGORI, Janez, KALIGARIČ, Mitja, KALIGARIČ, Simona, KRYŠTUFEK, Boris, BEDJANIČ, Mojca, POBOLJŠAJ, Katja, POVŽ, Meta, SELIŠKAR, Andrej, SIVEC, Ignac, TOME, Staša, TRILAR, Tomi, URBANEK, Janko, VEROVNIK, Rudi, VREZEC, Al, ŽAGAR, Vinko, BABIJ, Valerija, ČARNI, Andraž, VREŠ, Branko, BUCHNER, Peter, HORVAT, Bogdan, JENČIČ, Samo, JERŠEK, Miha, KOLARIČ, Darko, POLAK, Slavko, PRESETNIK, Primož. Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2002. 88 str.
 • GOGALA, Andrej. Kamen, voda, sonce in veter : narava Krasa in slovenske Istre, (Narava Slovenije). Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003. 176 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo A., KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška [razstavni katalog]. 1. ponatis. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008. 67 str.
 • GRAD, Janez, GOGALA, Andrej, KOZMUS, Peter, JENIČ, Aljaž, BEVK, Danilo. Pomembni in ogroženi opraševalci : čmrlji v Sloveniji. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2010. 123 str.

 

Šifra raziskovalca: 14006
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Anita HUKAREVIĆ, poslovna sekretarka in knjigovodja

 • poslovna sekretarka in knjigovodinja


Prirodoslovni muzej Slovenije

Uprava
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si

Področje delovanja

vodenje pisarne

Alenka JAMNIK, bibliotekarska specialistka

 • bibliotekarska specialistka

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Specialna knjižnica
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 44
F: (01) 241 09 53
E: biblioteka@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. inž. geologije

 

Področje delovanja
 • vodenje knjižnice enega knjižničarja (KEK-ec)
 • vzdrževanje in urejanje knjižne zbirke Specialne knjižnice PMS
 • strokovna obdelava knjižnega gradiva (COBISS, lastne baze)
 • vnosi bibliografij sodelavcev in priprava izpisov bibliografij
 • priprava razstav, popularizacija naravoslovnega knjižnega gradiva, objavljanje člankov, iskanje informacij, idr.
Nagrade in priznanja
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave
 • KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), JAMNIK, Alenka. Triasna ostriga nad Podbelo. Proteus, ISSN 0033-1805, mar. 2013, letn. 75, št. 7, str. 322-323, ilustr. [COBISS.SI-ID 1213685
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geološko knjižno gradivo v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Konkrecija, ISSN 2232-5581, april 2012, št. 1, str. 85-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 1118197]
 • JAMNIK, Alenka. Geološki dragulji v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije in digitalizacija. Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 2013, 22, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 1204469]
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geologija Kamniških in Savinjskih Alp : Alenka Jamnik. V: GOLNAR, Tone, MOROJNA, Silvij, POLLAK, Bojan. Plezalni vodnik, Kamniške in Savinjske Alpe, Kamniška Bistrica. 3., popravljena in razširjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 1135605]
 • JAMNIK, Alenka (avtor razstave). Knjižni zakladi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije : Prirodoslovni muzej Slovenije, 20.12. 2013 – 30. 1. 2014, vitrina četrtletja. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 20. 12. 2013 do 30. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 1278965]

 

Šifra raziskovalca: 24080
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Mojca JERNEJC KODRIČ, muzejska svetovalka, vodja Kustodiata za vretenčarje

dr. Miha JERŠEK, muzejski svetnik, direktor

Urška KAČAR, kustodinja (trenutno odsotna)

Katarina KADIVEC, kustosinja pripravnica

 • kustodinja pripravnica
  Prirodoslovni muzej Slovenije
  Kustodiat za geologijo
  Prešernova 20, p.p. 290
  SI-1001 Ljubljana
  Slovenija
  T: (01) 241 09 56
  F: (01) 241 09 53
  E: kkadivec@pms-lj.si

   

 

Tea KNAPIČ, kustodinja, vodja Kustodiata za nevretenčarje

mag. Matej (Matija) KRIŽNAR, muzejski svetovalec, vodja Kustodiata za geologijo

prof. dr. Boris KRYŠTUFEK, muzejski svetnik

David KUNC, muzejski tehnik

 • muzejski tehnik

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 61
F: (01) 241 09 53
E: dkunc@pms-lj.si

Področje delovanje
 • fotografsko (in video) dokumentiranje predmetov, razstav in dogodkov
 • sodelovanje pri razstavah
 • delo z muzejskimi predmeti, pomoč kustosu

 

Špela PUNGARŠEK, kustosinja, vodja Kustodiata za botaniko

Borut TOME, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik, vodja tehnične službe

 • samostojni konservatorsko restavratorski tehnik
 • vodja Tehnične službe

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 67
F: (01) 241 09 53
E: btome@pms-lj.si

Objave

Šifra raziskovalca: /
Osebna bibliografija

dr. Staša TOME, muzejska svetnica, namestnica direktorja, vodja Oddelka za stike z javnostjo

dr. Tomi Trilar, muzejski svetnik

Jernej UHAN, konservatorsko restavratorski tehnik (trenutno odsoten)

 • konservatorsko restavratorski tehnik

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 68
F: (01) 241 09 53
E: juhan@pms-lj.si

Objave

Šifra raziskovalca: /
Osebna bibliografija

Klemen VIDMAR, glavni računovodja

 • glavni računovodja

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 52
F: (01) 241 09 53
E:

 • glavni računovodja

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Uprava
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 52
F: (01) 241 09 53

doc. dr. Al VREZEC, muzejski svetovalec, vodja Slovenskega centra za obročkanje ptičev

Klemen ZAVRŠNIK, samostojni strokovni delavec

 • samostojni strokovni delavec


Prirodoslovni muzej Slovenije

Alpski botanični vrt Juliana
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si

Objave

Šifra raziskovalca: /
Osebna bibliografija

Skip to content