Matic CENTA, kustos pripravnik

 • kustos – pripravnik


Prirodoslovni muzej Slovenije

Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 57
F: (01) 241 09 53
E: mcenta@pms-lj.si

Matjaž ČERNILA, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik

 • samostojni konservatorsko restavratorski tehnik


Prirodoslovni muzej Slovenije

Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 63
F: (01) 241 09 53
E: matjazcernila@yahoo.com

Darko FEKONJA, oskrbnik SCOP

 • oskrbnik SCOP


Prirodoslovni muzej Slovenije

Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 64
F: (01) 241 09 53
E: dfekonja@pms-lj.si

Področje delovanja
 • obročkovalska dejavnost, Slovenski center za obročkanje ptičev – SCOP

 

Doroteja FON, kustodinja - pripravnica

 • kustosinja – pripravnica


Prirodoslovni muzej Slovenije

Oddelek za stike z javnostjo
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 62
F: (01) 241 09 53
E: dfon@pms-lj.si; vodstva@pms-lj.si

Izobrazba
 • profesorica kemije in biologije
Področje delovanja
 • muzejska pedagogika, komuniciranje z javnostjo

dr. Andrej GOGALA, muzejski svetovalec

 • muzejski svetovalec


Prirodoslovni muzej Slovenije

Kustodiat za nevretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 59
F: (01) 241 09 53
E: agogala@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. biolog
 • doktor bioloških znanosti

 

Področje delovanja
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za nevretenčarje (entomološke zbirke)
 • Urednik muzejske revije ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA
 • Ukvarja se s favnistiko, ekologijo in sociobiologijo divjih čebel (Hymenoptera: Apoidea) ter favnistiko stenic (Hemiptera: Heteroptera) Slovenije.
Nagrade in priznanja
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave
 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Žuželke : uspešnost množičnosti. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1992. 71 str.
 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Insects : the flourishing multitudes, (Entomologia slovenica). English ed. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovene Museum of Natural History, 1994. 70 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo, KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška : [razstavni katalog]. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2001. 67 str.
 • BEDJANIČ, Matjaž, ČINČ JUHANT, Breda, DENAC, Damijan, GOGALA, Andrej, GOMBOC, Stanislav, GREGORI, Janez, KALIGARIČ, Mitja, KALIGARIČ, Simona, KRYŠTUFEK, Boris, BEDJANIČ, Mojca, POBOLJŠAJ, Katja, POVŽ, Meta, SELIŠKAR, Andrej, SIVEC, Ignac, TOME, Staša, TRILAR, Tomi, URBANEK, Janko, VEROVNIK, Rudi, VREZEC, Al, ŽAGAR, Vinko, BABIJ, Valerija, ČARNI, Andraž, VREŠ, Branko, BUCHNER, Peter, HORVAT, Bogdan, JENČIČ, Samo, JERŠEK, Miha, KOLARIČ, Darko, POLAK, Slavko, PRESETNIK, Primož. Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2002. 88 str.
 • GOGALA, Andrej. Kamen, voda, sonce in veter : narava Krasa in slovenske Istre, (Narava Slovenije). Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003. 176 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo A., KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška [razstavni katalog]. 1. ponatis. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008. 67 str.
 • GRAD, Janez, GOGALA, Andrej, KOZMUS, Peter, JENIČ, Aljaž, BEVK, Danilo. Pomembni in ogroženi opraševalci : čmrlji v Sloveniji. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2010. 123 str.

 

Šifra raziskovalca: 14006
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Anita HUKAREVIĆ, poslovna sekretarka in knjigovodja

 • poslovna sekretarka in knjigovodinja


Prirodoslovni muzej Slovenije

Uprava
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si

Področje delovanja

vodenje pisarne

Alenka JAMNIK, bibliotekarska specialistka

 • bibliotekarska specialistka

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Specialna knjižnica
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 44
F: (01) 241 09 53
E: biblioteka@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. inž. geologije

 

Področje delovanja
 • vodenje knjižnice enega knjižničarja (KEK-ec)
 • vzdrževanje in urejanje knjižne zbirke Specialne knjižnice PMS
 • strokovna obdelava knjižnega gradiva (COBISS, lastne baze)
 • vnosi bibliografij sodelavcev in priprava izpisov bibliografij
 • priprava razstav, popularizacija naravoslovnega knjižnega gradiva, objavljanje člankov, iskanje informacij, idr.
Nagrade in priznanja
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave
 • KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), JAMNIK, Alenka. Triasna ostriga nad Podbelo. Proteus, ISSN 0033-1805, mar. 2013, letn. 75, št. 7, str. 322-323, ilustr. [COBISS.SI-ID 1213685
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geološko knjižno gradivo v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Konkrecija, ISSN 2232-5581, april 2012, št. 1, str. 85-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 1118197]
 • JAMNIK, Alenka. Geološki dragulji v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije in digitalizacija. Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 2013, 22, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 1204469]
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geologija Kamniških in Savinjskih Alp : Alenka Jamnik. V: GOLNAR, Tone, MOROJNA, Silvij, POLLAK, Bojan. Plezalni vodnik, Kamniške in Savinjske Alpe, Kamniška Bistrica. 3., popravljena in razširjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 1135605]
 • JAMNIK, Alenka (avtor razstave). Knjižni zakladi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije : Prirodoslovni muzej Slovenije, 20.12. 2013 – 30. 1. 2014, vitrina četrtletja. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 20. 12. 2013 do 30. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 1278965]

 

Šifra raziskovalca: 24080
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Mojca JERNEJC KODRIČ, muzejska svetovalka, vodja Kustodiata za vretenčarje

 • Vodja Kustodiata za vretenčarje
 • muzejska svetovalka

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 55
F: (01) 241 09 53
E: mjernejc@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. biologinja

 

Področje delovanja
 • Vodenje Kustodiata za vretenčarje
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za vretenčarje (predvsem zbirke sesalcev, deloma tudi zbirk rib, plazilcev in dvoživk),
 • strokovna obdelava naravoslovnega muzejskega gradiva (sesalci),
 • priprava razstav, strokovnih in poljudno-znanstvenih publikacij, popularizacija naravoslovnega gradiva in pedagoška dejavnost.

 

Nagrade in priznanja
 • Valvasorjevo priznanje za leto 2007 za izvirno izvedbo razstave Skrivnosti gozda v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Valvasorjeva nagrada za leto 2011 za razstavo Skrivnostna smrt mlade Leonore
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

 

Objave

Šifra raziskovalca: 37989

 • KRYŠTUFEK, Boris, JERNEJC KODRIČ, Mojca. Catalogue of the mammals in the collection of the Slovenian Museum of Natural History IOrders: Lagomorpha, Erinaceomorpha, Macroscelidea, Afrosoricida, Scandentia, Hyracoidea, Didelphimorphia, Diprodontia, Monotremata = Katalog sesalcev v zbirki Prirodoslovenga muzeja Slovenije IRedovi: Lagomorpha, Erinaceomorpha, Macroscelidea, Afrosoricida, Scandentia, Hyracoidea, Didelphimorphia, Diprodontia, Monotremata. Scopolia, 2013, no. 79, str. 1-194.
 • JERNEJC KODRIČ, Mojca, TOME, Staša, KRYŠTUFEK, Boris. Okostje brazdastega kita v Prirodoslovnem muzeju Slovenije = Fin whale skeleton in the Slovenian Museum of Natural History. Scopolia, 2012, no. 77, str. 1-168.
 • JERNEJC KODRIČ, Mojca (ur.), BOŽIČ, Ivo, GENOV, Tilen, JERNEJC KODRIČ, Mojca, KRIŽNAR, Matija, KRYŠTUFEK, Boris, MIKUŽ, Vasja. Brazdasti kit, Balaenoptera physalus, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2011, str. 72.
 • JERNEJC KODRIČ, Mojca. Bobri na Dobličici. V: ŠTANGELJ, Mojmir (ur.), IVANOVIČ, Mira (ur.), AMBROŽIČ, Špela, ŠTANGELJ, Mojmir. Narava Bele krajine. Metlika: Belokranjski muzej, 2013, str. 204-209.
 • JERNEJC KODRIČ, Mojca. Študijska zbirka sesalcev v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Argo, 2010, 53, [št.] 2, str. 102-106.

Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

dr. Miha JERŠEK, muzejski svetnik, direktor

 • muzejski svetnik
 • direktor

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za geologijo
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 46
F: (01) 241 09 53
E: mjersek@pms-lj.si ; miha@jersek@guest.arnes.si

Izobrazba
 • univ. dipl. inž. geologije
 • dr. geoloških znanosti
Področje delovanja
 • Vodenje Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za geologijo (mineraloške zbirke)
 • mineralogija, gemologija, splošna geologija
Nagrade in priznanja
 • Leta 2006: Prometej znanosti Slovenske znanstvene fundacije za odličnost v komuniciranju za delo Mineralna bogastva Slovenije
 • Leta 2009: Prometej znanosti Slovenske znanstvene fundacije za pripravo razstave Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave

Šifra raziskovalca: 18567
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Urška KAČAR, kustodinja (trenutno odsotna)

 • kustodinja

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 56
F: (01) 241 09 53
E: ukacar@pms-lj.si

Izobrazba
 • univerzitetna diplomirana biologinja
Področje delovanja
 • Vzdrževanje in urejanje naravoslovnih zbirk ptic, plazilcev, dvoživk in rib
 • Strokovna obdelava naravoslovnega muzejskega gradiva
 • Razstavna in pedagoška dejavnost
Nagrade in priznanja
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave

Šifra raziskovalca: 37990

 • KAČAR, Urška. Prilagoditve in mikorizacija rastlin z amfibijskim značajem v razmerah presihanja : diplomsko delo : univerzitetni študij = Adaptations and micorization of plants with amphibious character in conditions of intermittence : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Kačar], 2008. X, 37 f., graf. prikazi + CD. [COBISS.SI-ID 1917263]
 • KAČAR, Urška. Prilagoditve in mikorizacija rastlin z amfibijskim značajem v razmerah presihanja : diplomsko delo : univerzitetni študij = Adaptations and mikorization of plants with amphibious character in conditionsof intermittence : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Kačar], 2008. 1 el. optični disk (CD-ROM). http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kačar_urška.pdf. [COBISS.SI-ID 2038607]

 

Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Tea KNAPIČ, kustodinja, vodja Kustodiata za nevretenčarje

 • kustodinja

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za nevretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 49
F: (01) 241 09 53
E: tknapic@pms-lj.si

Izobrazba
 • univerzitetna diplomirana biologinja
Področje delovanja
 • kustodinja

 

Nagrade in priznanja
 • Leto 2008: 3. mesto na The Coins 2008 (International student Conference of Nature Science), za predstavitev raziskovalne naloge: Distribution of Coelotes poleneci (Aranea: Amaurobidae)
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

 

Objave

Šifra raziskovalca: 51400
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

mag. Matej (Matija) KRIŽNAR, muzejski svetovalec, vodja Kustodiata za geologijo

 • Vodja Kustodiata za geologijo
 • muzejski svetovalec

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za geologijo
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 47
F: (01) 241 09 53
E: mkriznar@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. inž. lesarstva
 • magister geoloških znanosti

 

Področje delovanja
 • Vodenje Kustodiata za geologijo
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za geologijo (paleontološke zbirke).
 • Strokovna obdelava naravoslovnega muzejskega gradiva (fosili), prepariranja fosilov in izdelave replik fosilov (v sodelovanju z tehnično službo)
 • Ukvarja se s paleontološkimi raziskavami (fosili s slovenskega ozemlja), predvsem raziskuje fosilne vretenčarje, fosilni les in fosilne glavonožce. Proučuje zgodovino slovenske paleontologije in paleontoloških raziskav (pred 1850) ter zgodovino geologije in montanistike (rudarstva, rudarske tehnične dediščine).

 

Nagrade in priznanja
 • Prešernova nagrada za študente (Biotehniška fakulteta), 2000
 • Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju – za razstavo Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije (Slovenska znanstvena fundacija), 2009
 • Zahvala za strokovno publicistično delo (Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije), 2012
 • Priznanji za aktivno sodelovanje na prireditvi Minfos (TD Tržič), 2005 in 2013
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

 

Objave
 • KRIŽNAR, Matija, PLASKAN, Maja. Ferdinand Seidl in njegova geološko-paleontološka zbirka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (= Ferdinand Seidl and his geological-paleontological collection in the Slovenian Museum of Natural History). Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 2017, no. 89, str. 1-60.
 • JAMNIK, Pavel, LEBEN-SELJAK, Petra, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, GLAŽAR, Stanislav, BLAŽINA, Bruno, BIZJAK, Janez. Grobišče v Imenskem rovu / Rovu starih podpisov v Postojnski jami. : So bili obiski Postojnske jame sredi 17. stoletja “turistični” ogledi grobišča?. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2017, letn. 27, št. 1, str. 11-30.
 • GALE, Luka, NOVAK, Uroš, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, KRIŽNAR, Matija, STARE, France. Characterization of silicified fossil assemblage from upper Carnian Amphiclina beds at Crngrob (central Slovenia) = Značaj okremenjene fosilne združbe zgornjekarnijskih amfiklinskih plasti pri Crngrobu (osrednja Slovenija). Geologija, 2017, vol. 60, no. 1, str. 61-75.
 • GAŠPARIČ, Rok, KRIŽNAR, Matija. Early Miocene decapod Retropluma slovenica Gašparič & Hyžný, 2014 from Govce beds of Tunjice Hills (Central Slovenia) = Spodnjemiocenska rakovica Retropluma slovenica Gašparič & Hyžný, 2014 iz govških plasti Tunjiškega gričevja. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2017, vol. 60, no. 1, str. 77-85.
 • KRIŽNAR, Matija, KOVALCHUK, Olexandr M. Ostanki kvartarnih sladkovodnih rib z Ljubljanskega barja in iz Križne jame iz paleontoloških zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije = Quaternary fish remains from the Ljubljansko barje and Križna jama in the paleontological collections of the Slovenian Museum of Natural History. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2016, 67, str. 389-399
 • KRIŽNAR, Matija. Zob paleozojskega morskega psa rodu Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) iz Karavank (Slovenija) = Upper paleozoic shark tooth of genus Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) from Karavanke Mts. (NW Slovenia). Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 1, str. 57-61
 • MIKUŽ, Vasja, KRIŽNAR, Matija, CAF, Nina. Panonijski mehkužci iz najdišča Osek-2 v Slovenskih goricah = Pannonian moluscs from site Osek-2 in Slovenske gorice, Slovenia. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 1, str. 71-80
 • KRIŽNAR, Matija. Nov primerek ribe Protriacanthus gortanii D’Erasmo, 1946 (Protriacanthidae, Tetraodontiformes) iz zgornjekrednih plasti pri Komnu (Slovenija) = New specimen of Protriacanthus gortanii D’Erasmo, 1946 (Protriacanthidae, Tetraodontiformes) from the upper Cretaceous beds near Komen (Slovenia). Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 2, str. 195-200
 • MIKUŽ, Vasja, KRIŽNAR, Matija. Sarmatijski mehkužci iz najdišča Osek-1 v Slovenskih goricah = Sarmatian molluscs from site Osek-1 in Slovenske gorice, Slovenia. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 2, str. 221-231
 • GAŠPARIČ, Rok, KRIŽNAR, Matija. Nova najdba vretenca miocenskega morskega sesalca iz Tunjiškega gričevja. Kamniški zbornik, ISSN 1318-9069, 2014, 22, str. 59-64
 • KRIŽNAR, Matija. Ostanki zob piknodontnih rib (Actinopterygii, Pycnodontidae) iz krednih plasti Mrzleka pri Solkanu (Slovenija) = Pycnodont fishes teeth (Actinopterygii, Pycnodontidae) from Cretaceous site Mrzlek (Solkan, Slovenia). RMZ – Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, 2014, vol. 61, no. 2/3, str. 183-189

 

Šifra raziskovalca: 37980
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Povezava na osebno spletno stran ResearchGate.

prof.dr. Boris KRYŠTUFEK, muzejski svetnik

 • muzejski svetnik

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 50 (231 06 71 – Žibertova)
F: (01) 241 09 53
E: bkrystufek@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. biolog
 • doktor bioloških znanosti

 

Področje delovanja
 • Urejanje zbirke sesalcev
 • Urednik muzejske revije SCOPOLIA
 • Taksonomija, zoogeografija in varstvena biologija sesalcev Slovenije, jugovzhodne Evrope, Bližnjega vzhoda in Palearktisa. Ima izkušnje s terenskim, kabinetnim in laboratorijskim delom v zoologiji, monitoringom živalskih populacij, upravljanjem znanstveno-raziskovalnih zooloških zbirk, vodenjem in koordinacijo raziskovalnih skupin in projektov, pisanjem znanstvenih in poljudnih besedil in uredniškim delom. Obvlada osnove zoološke risbe, statistične programe in delo s podatkovnimi bazami.
 • Koordinator Prirodoslovnega muzeja Slovenije za sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi ustanovami

 

Nagrade in priznanja
 • Valvasorjeva nagrada za leto 2011 za razstavo Skrivnostna smrt mlade Leonore
 • raziskovalni sodelavec (Research Associate) v Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig Bonn (od 2013). Častni višji sodelavec (Honorary Senior Fellow) na University of Hull, Velika Britanija (2002). Regionalni koordinator za področje Palearktisa za Male terestrične sesalce pri Mednarodni zvezi za varstvo narave IUCN (od 2009). Koordinator za vzhodno Evropo pri Komiteju za sistematske zbirke Mednarodnega združenja mamologov (Systematic Collections Committee of the International Federation of Mammalogists; od 2007).
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
 • Zlata plaketa Univerze na Primorskem (2004)
 • Nagrada Sklada Univerze na Primorskem za znanstveno odličnost (2010)
 • CIC Literarna nagrada (CIC Literary Prize, Prix Technique) za leto 2004 (Living with bears, 2003, soavtorja Huw I. Griffiths, Božidar Flajšman).
 • Član znanstvenih odborov Evropskih kongresov mamologije (European Congress of Mammalogy): Jyvaskyla, Finska (1999); Brno, Češka Republika (2003); Varšava, Poljska (2019).
 • Član znanstvenih odborov Mednarodnih konferenc o polhih (International Conference on Dormice): Moščenička Draga, Hrvaška (1996); Edirne, Turčija (1999); Godolloe, Madžarska (2002); Siedlce, Poljska (2005), Ostritz, Nemčija (2011), Svendborg, Danska (2014), Liege, Belgija (2017), Svilengrad, Bolgarija (2020)
 • Član znanstvenih odborov Mednarodnih zooloških kongresov Muzeja “Grigore Antipa”, Bukarešta, Romunija (International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, Bucharest, Romania): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 • So-organizator znanstvene delavnice “Patterns and Process in Balkan Biodiversity”. Projekt European Science Foundation, Znanstveno raziskovalno središče Koper in Hull University. VB, Koper, 25-29 September 2001.
 • Koordinator na projektu Kartiranje evropskih sesalcev (Mapping of European mammals (Societas Europaea Mammologica) za območje Jugoslavije (1992-1999)
 • Član Nadzornega odbora (Steering Committee) in nacionalni coordinator za Slovenijo na projektu Kartiranje evropskih sesalcev 2 (Mapping of European mammals 2; Europaean Mammal Fundation); pričetka 2017
 • 2001: Vodja nacionalne delegacije na 3. Srečanju Upravnega odbora GBIF (3rd Governing Board Meeting, Global Biodiversity Information Facilities), Paris, 2001.
 • Pridruženi urednik (Associate editor) revije Mammalia : morphologie, biologie,systematique des mammiferes. Založnik De Gruyter, 1936-. ISSN 0025-1461. (od 2008) in Jordan Journal of Biological Sciences ISSN 23077166 (od 2019).
 • Član uredniških odborov: Acta Musei Macedonici scientiarum naturalium. Skopje: Prirodonaučen muzej. ISSN 0583-4988 (od 2017); Acta zoologica cracoviensia. Kraków: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0065-1710 (od 2005); Acta zoologica Lituanica; Vilnius: Institute of Ecology of Vilnius University, ISSN 1392-1657 (2008-2011); The Bonn zoological bulletin. Bonn: Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, ISSN 2190-7307 (od 2010);Folia Zoologica. Praha: Academia. ISSN 0139-7893 (od 1994). Gortania, Geologia, paleontologia, paletnologia. Udine: Edizioni del Museo friulano di storia naturale, ISSN 2038-0410 (od 2009). Hystrix : the italian journal of mammalogy. Roma: Associazione teriologica italiana. ISSN 0394-1914 (od 2007). North-Western Journal of Zoology. Oradea: University of Oradea Publishing House, ISSN 1584-9074 (od 2005). Theriologia Ukrainica (Pracì Terìologìčnoï školi). Lugans´k: Ukraïns´ke terìologìčne tovaristvo NAN Ukraïni, 1998-. ISSN 2074-2274 (od 2018). Trakya Ünýversýtesý bilimsel araţtýrmalar dergisi. B serýsý. Series B, Fen bilimleri, Natural and applied sciences. Edirne: Trakya Üniversitesi, ISSN 1302-647X (od 2000). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”. Bucureşti: Muzeul Naţional de Istoire Naturalæa “Grigore Antipa”. ISSN 1223-2254 (od 2011). Zoology in the Middle East. Taylor & Francis: Kasparek. ISSN 0939-7140 (od 2011). Zoology and Ecology, Taylor & Francis (od 2012); Turkish Journal of Zoology (Tunitak).
 • Gostujoči profesor: Univerza Kyoto, Japonska (4 mesece v 2017); Naravoslovna fakulteta, Karlova Univerza, Praga (od 2016); Univerza Arak, Arak, Iran (2018).
 • Gostujoči raziskovalec: Vertebrate Museum, Shippensburg University, Shippensburg, ZDA (6 mesecev v 1998).
 • Vabljena predavanja, seminarji, plenarna predavanja: 2019 – 14th INternational Congress on Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, organizator: Hellenic Zoological Society, Solun, Grčija; 2018 – International Training Course on Rodents and Rodent-born Disease, organizator: Pasteur Institute in Tehran, Akanlu, Hamadan, Iran; 2018 – International Conference on Integrative Approaches of Rodent Studies, organizator Ferdowsi University, Mashad, Iran; 2018 – Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran; 2017 – National University of Taiwan, Biology Department, Taipei, Taiwan; 2017 – Kyoto University Museum, Kyoto, Japonska, 2016, 2017 – Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, Nemčija; 2016 – Zoološki muzej (Museo Civico di Zoologia), Rim, Italija; 2010, 2011, 2015, 2019 – Karlova univerza, Praga, 2013 – Zoološki Institut; Ruska akademija znanosti, Novosibirsk, Ruska Federacija; 2011-2013 – Univerza v Zagrebu, Hrvaška; 2000 – Nelson Mandela University, Port Elizabet, Južnoafriška republika; 2000, 2002 – Fort Hare University, Alice, Južnoafriška republika; 1998 – Shippensburg University, Pennsylvania, ZDA; 1997 – University of Malaya, Kuala Lumpur, Malezija.

Prof. dr. Boris Kryštufek je 1. decembra 2020 prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke pri raziskovanju biodiverzitete sesalcev. V obrazložitvi je poudarjeno, da njegovo delo temelji na proučevanju muzejskih prirodoslovnih zbirk. Zoisovo priznanje je najvišje priznanje za dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti in se podeljuje od leta 1998 naprej.

Priznanje podeljuje Odbor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.

Objave
 • Sesalci Slovenije (1991), The Atlas of European Mammals (1999), Osnove varstvene biologije (1999), Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije (1999), Mammals of Turkey andCyprus (2001, 2005, 2009), Living with Bears: A large European carnivore in a shrinking World (2003; dobitnik CIC Literary Prize za 2004), Balkan Biodiversity: Pattern and Process in the European Hotspot (2004), Polh in človek (2007).

 

Šifra raziskovalca: 09211
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna

David KUNC, muzejski tehnik

 • muzejski tehnik

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 61
F: (01) 241 09 53
E: dkunc@pms-lj.si

Področje delovanje
 • fotografsko (in video) dokumentiranje predmetov, razstav in dogodkov
 • sodelovanje pri razstavah
 • delo z muzejskimi predmeti, pomoč kustosu

 

Miha MARCOLA, računovodja

 • računovodja

 

Uprava
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 52
F: (01) 241 09 53
E: mmarcola@pms-lj.si

Področje delovanja
 • računovodstvo
Objave

Šifra raziskovalca: /
Osebna bibliografija

Špela PUNGARŠEK, kustosinja, vodja Kustodiata za botaniko

 • kustodinja
 • vodja Kustodiata za botaniko
 • strokovni vodja alpskega botaničnega vrta JULIANA

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za botaniko
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 66
F: (01) 241 09 53
E: spungarsek@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. biologinja
Področje delovanja
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za botaniko
 • strokovna obdelava naravoslovnega muzejskega gradiva
 • priprava razstav, strokovnih in poljudno-znanstvenih publikacij, popularizacija naravoslovnega gradiva in pedagoška dejavnost
 • strokovno vodenje alpskega botaničnega vrta JULIANA
Nagrade in priznanja
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave

Šifra raziskovalca: 37971

NOVAK, Š., FRAJMAN, B., 2014, Flora Košute (Karavanke) nad gozdno mejo = Flora of the Mt. Košuta (Karavanke) above the timberline. Scopolia 81. Str. 1-87. PDF

Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Borut TOME, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik, vodja tehnične službe

 • samostojni konservatorsko restavratorski tehnik
 • vodja Tehnične službe

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 67
F: (01) 241 09 53
E: btome@pms-lj.si

Objave

Šifra raziskovalca: /
Osebna bibliografija

dr. Staša TOME, muzejska svetnica, namestnica direktorja, vodja Oddelka za stike z javnostjo

 • Namestnica direktorja
 • Vodja Oddelka za stike z javnostjo
 • muzejska svetnica

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Oddelek za stike z javnostjo
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 48
F: (01) 241 09 53
E: stome@pms-lj.si

Izobrazba
 • univ. dipl. biologinja
 • Doktorica bioloških znanosti
Področje delovanja
 • namestnica direktorja
 • ukvarja se s komuniciranjem in interpretacijo kulturne dediščine (priprava razstav in programov za vse skupine obiskovalcev, izvajanje programov za obiskovalce, priprava učnih pripomočkov, leposlovnih, izobraževalnih in poljudno-znanstvenih publikacij, vodja projekta nove stalne razstave, delo z osebami s posebnimi potrebami),
 • deloma skrbi za stike z javnostjo,
 • koordinira prostovoljsko delo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
 • koordinira delo Specialne knjižnice
Nagrade in priznanja
 • Valvasorjevo priznanje za leto 2003 za razstavo Kače – zakaj se jih bojimo?!?
 • Valvasorjevo priznanje za leto 2007 izvirno izvedbo razstave Skrivnosti gozda v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Valvasorjeva nagrada za leto 2011 za razstavo Skrivnostna smrt mlade Leonore
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
Objave

Šifra raziskovalca: 11055
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

dr. Tomi TRILAR, muzejski svetnik

 • muzejski svetnik
 • vodja Kustodiata za nevretenčarje

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za nevretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 49
F: (01) 241 09 53
E: ttrilar@pms-lj.si

Izobrazba
 • doktor bioloških znanosti
Področje delovanja
 • Vodenje Kustodiata za nevretenčarje
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za nevretenčarje
 • Vodenje Slovenskega arhiva živalskih zvokov
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Slovenskega arhiva živalskih zvokov
 • Ektoparaziti ptic in sesalcev. Taksonomija, favnistika, Siphonaptera, Hippoboscidae, Palearktik. Ekologija naravnih ciklusov zoonoz (hantavirusi, borelija in rikecije). Bioakustika pojočih škržatov (Hemiptera: Cicadomorpha) in ptic (Aves).
Nagrade in priznanja
 • Nagrada Zlati legat za najboljše slovensko delo s področja ornitologije v letu 2002 za zvočni cede Gozdne ptice Slovenije.
 • Prva nagrada na razstavi Narava 2005 fotografskega društva Grča za diapozitiv Muha.
 • Valvasorjevo priznanje za leto 2007 za izvirno izvedbo razstave Skrivnosti gozda v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
 • Zlati znak Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija (podeljen v letu 2015).
 • Zahvalnica Prirodoslovnega muzeja Rijeka za dolgoletno sodelovanje in prispevek k razvoju dejavnosti muzeja ob 140. letnici delovanja in 70. letnici javnega delovanja (leto 2016)
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
 • Prometej znanosti v letu 2017 Slovenske znanstvene fundacije za odličnost v komuniciranju
Objave

Šifra raziskovalca: 10061
Znanstvena bibliografija
Osebna bibliografija

Jernej UHAN, konservatorsko restavratorski tehnik (trenutno odsoten)

 • konservatorsko restavratorski tehnik

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Tehnična služba
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 68
F: (01) 241 09 53
E: juhan@pms-lj.si

Objave

Šifra raziskovalca: /
Osebna bibliografija

doc. dr. Al VREZEC, muzejski svetovalec

 • muzejski svetovalec

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 58
F: (01) 241 09 53
E: avrezec@pms-lj.si

Izobrazba
 • Univerzitetni diplomirani biolog
 • Doktor bioloških znanosti

 

Področje delovanja
 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za vretenčarje (zbirka ptic)
 • Strokovno vodenje Slovenskega centra za obročkanje ptičev
 • Raziskovalno se ukvarja z biologijo in ekologijo sov, zlasti kozače (Strix uralensis), lesne sove (Strix aluco) in koconogega čuka (Aegolius funereus).
 • V soglasju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije predava na fakulteti, kjer je (med drugim) nosilec in predavatelj predmeta Ornitologija na bolonjskem magistrskem študiju Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani

 

Nagrade in priznanja
 • 2001: nagrada Zlati legat 2000 za najboljše delo s področja ornitologije v Sloveniji (podeljuje Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
 • 2005: nagrada Zlati legat 2004 za najboljše delo s področja ornitologije v Sloveniji (podeljuje Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
 • 2009: nagrada Zlati legat 2007 za najboljše ornitološko delo v Sloveniji (podeljuje Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

 

Objave

Šifra raziskovalca: 21502
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Klemen ZAVRŠNIK, samostojni strokovni delavec

 • samostojni strokovni delavec


Prirodoslovni muzej Slovenije

Alpski botanični vrt Juliana
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si

Objave

Šifra raziskovalca: /
Osebna bibliografija

Skip to content