Muzejski svetovalec


Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za vretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 58
F: (01) 241 09 53
E: avrezec@pms-lj.si

Izobrazba
  • Univerzitetni diplomirani biolog
  • Doktor bioloških znanosti

 

Področje delovanja
  • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za vretenčarje (zbirka ptic)
  • Strokovno vodenje Slovenskega centra za obročkanje ptičev
  • Raziskovalno se ukvarja z biologijo in ekologijo sov, zlasti kozače (Strix uralensis), lesne sove (Strix aluco) in koconogega čuka (Aegolius funereus).
  • V soglasju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije predava na fakulteti, kjer je (med drugim) nosilec in predavatelj predmeta Ornitologija na bolonjskem magistrskem študiju Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani

 

Nagrade in priznanja
  • 2001: nagrada Zlati legat 2000 za najboljše delo s področja ornitologije v Sloveniji (podeljuje Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
  • 2005: nagrada Zlati legat 2004 za najboljše delo s področja ornitologije v Sloveniji (podeljuje Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
  • 2009: nagrada Zlati legat 2007 za najboljše ornitološko delo v Sloveniji (podeljuje Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
  • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke – za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

 

Objave

Šifra raziskovalca: 21502
Reprezentativne bibliografske enote
Osebna bibliografija

Skip to content