Oddelek za stike z javnostjo

Oddelek za stike z javnostmi pripravlja, organizira in izvaja pedagoški in andragoški program, pripravlja poljudnoznanstveno in didaktično gradivo za obiskovalce razstav, izvaja evalvacijske raziskave med obiskovalci, sodeluje pri pripravi in organizaciji muzejskih razstav pripravlja, organizira in izvaja projekte popularizacije muzeja ter vodi program prostovoljskega dela v muzeju.

Kontakt

dr. Staša TOME, muzejska svetnica, vodja Oddelak za stike z javnostjo, namestnica direktorja

E: stome@pms-lj.si
T: (01) 241 09 48


Doroteja FON, kustosinja  pripravnica

E: dfon@pms-lj.si; vodstva@pms-lj.si
T: (01) 241 09 62

 

Prijavite se na e-novice