Oddelek za stike z javnostjo

Oddelek za stike z javnostmi pripravlja, organizira in izvaja pedagoški in andragoški program, pripravlja poljudnoznanstveno in didaktično gradivo za obiskovalce razstav, izvaja evalvacijske raziskave med obiskovalci, sodeluje pri pripravi in organizaciji muzejskih razstav pripravlja, organizira in izvaja projekte popularizacije muzeja ter vodi program prostovoljskega dela v muzeju.

Kontakt

Ljerka TRAMPUŽ, muzejska svetnica
E: ltrampuz@pms-lj.si
T: (01) 241 09 62

dr. Staša TOME, muzejska svetnica
E: stome@pms-lj.si
T: (01) 241 09 48

Prijavite se na e-novice