dr. Andrej Gogala

 • Fotografija: Jasna Šporar
  Fotografija: Jasna Šporar
 • muzejski svetovalec

 

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za nevretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, SI - 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 59
F: (01) 241 09 53
E: agogala@pms-lj.si

Izobrazba

 • univ. dipl. biolog
 • doktor bioloških znanosti

Področje delovanja

 • Vzdrževanje in urejanje zbirk Kustodiata za nevretenčarje (entomološke zbirke)
 • Urednik muzejske revije ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA
 • Ukvarja se s favnistiko, ekologijo in sociobiologijo divjih čebel (Hymenoptera: Apoidea) ter favnistiko stenic (Hemiptera: Heteroptera) Slovenije.

Nagrade in priznanja

 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke - za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

Objave

 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Žuželke : uspešnost množičnosti. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1992. 71 str.
 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Insects : the flourishing multitudes, (Entomologia slovenica). English ed. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovene Museum of Natural History, 1994. 70 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo, KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška : [razstavni katalog]. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2001. 67 str.
 • BEDJANIČ, Matjaž, ČINČ JUHANT, Breda, DENAC, Damijan, GOGALA, Andrej, GOMBOC, Stanislav, GREGORI, Janez, KALIGARIČ, Mitja, KALIGARIČ, Simona, KRYŠTUFEK, Boris, BEDJANIČ, Mojca, POBOLJŠAJ, Katja, POVŽ, Meta, SELIŠKAR, Andrej, SIVEC, Ignac, TOME, Staša, TRILAR, Tomi, URBANEK, Janko, VEROVNIK, Rudi, VREZEC, Al, ŽAGAR, Vinko, BABIJ, Valerija, ČARNI, Andraž, VREŠ, Branko, BUCHNER, Peter, HORVAT, Bogdan, JENČIČ, Samo, JERŠEK, Miha, KOLARIČ, Darko, POLAK, Slavko, PRESETNIK, Primož. Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2002. 88 str.
 • GOGALA, Andrej. Kamen, voda, sonce in veter : narava Krasa in slovenske Istre, (Narava Slovenije). Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003. 176 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo A., KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška  [razstavni katalog]. 1. ponatis. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008. 67 str.
 • GRAD, Janez, GOGALA, Andrej, KOZMUS, Peter, JENIČ, Aljaž, BEVK, Danilo. Pomembni in ogroženi opraševalci : čmrlji v Sloveniji. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2010. 123 str.
 • Šifra raziskovalca: 14006
 • Reprezentativne bibliografske enote
 • Osebna bibliografija

Prijavite se na e-novice