Matjaž ČERNILA, Conservation and Restoration Technician

 • Conservation and Restoration Technician


Slovenian Museum of Natural History
Technical Maintenance services
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 63
F: (01) 241 09 53
E: matjazcernila@yahoo.com

Bibliography

Researcher No.: /
Complete bibliography

Darko FEKONJA, SCOP technician

 • SCOP technician


Slovenian Museum of Natural History
Technical Maintenance services
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 64
F: (01) 241 09 53
E: dfekonja@pms-lj.si

 

Work description
 • Ringing activity, Slovenian Center for Bird Ringing– SCOP
Bibliography

Researcher No.: /
Complete bibliography

Doroteja FON, Curator – intern

dr. Andrej GOGALA, Museum Adviser

 • Museum Adviser


Slovenian Museum of Natural History

Department of Vertebrate Zoology
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 59
F: (01) 241 09 53
E: agogala@pms-lj.si

Education
 • Biologist
 • Doctor of Biological Sciences

 

Work description
 • Maintenance of the collections of the Department of Invertebrate Zoology (entomological collections)
 • Editor of museum’s publication ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA
 • Faunistics, Ecology, Sociobiology of Bees (Hymenoptera: Apoidea) and fauniostics of Heteroptera (Hemiptera: Heteroptera) of Slovenia.
Prizes and Awards
 • Valvasor Award for Outstanding Achievements – for exhibition Our Little Big Sea, 2016 (all recipients of the award: Breda Činč Juhant, Ph.D., Andrej Gogala, Ph.D., Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, Miha Jeršek, Ph.D., Urška Kačar, Tea Knapič, Matija Križnar, M.A., Boris Kryštufek, Ph.D., Špela Pungaršek, Staša Tome, Ph.D., Ljerka Trampuž, Tomi Trilar, Ph.D. and Al Vrezec, Ph.D.)
Bibliography
 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Žuželke : uspešnost množičnosti. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1992. 71 str.
 • GOGALA, Andrej, ALJANČIČ, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Insects : the flourishing multitudes, (Entomologia slovenica). English ed. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovene Museum of Natural History, 1994. 70 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo, KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška : [razstavni katalog]. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2001. 67 str.
 • BEDJANIČ, Matjaž, ČINČ JUHANT, Breda, DENAC, Damijan, GOGALA, Andrej, GOMBOC, Stanislav, GREGORI, Janez, KALIGARIČ, Mitja, KALIGARIČ, Simona, KRYŠTUFEK, Boris, BEDJANIČ, Mojca, POBOLJŠAJ, Katja, POVŽ, Meta, SELIŠKAR, Andrej, SIVEC, Ignac, TOME, Staša, TRILAR, Tomi, URBANEK, Janko, VEROVNIK, Rudi, VREZEC, Al, ŽAGAR, Vinko, BABIJ, Valerija, ČARNI, Andraž, VREŠ, Branko, BUCHNER, Peter, HORVAT, Bogdan, JENČIČ, Samo, JERŠEK, Miha, KOLARIČ, Darko, POLAK, Slavko, PRESETNIK, Primož. Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2002. 88 str.
 • GOGALA, Andrej. Kamen, voda, sonce in veter : narava Krasa in slovenske Istre, (Narava Slovenije). Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003. 176 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIČ, Ivo A., KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, ČELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIČ, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIČ, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška [razstavni katalog]. 1. ponatis. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008. 67 str.
 • GRAD, Janez, GOGALA, Andrej, KOZMUS, Peter, JENIČ, Aljaž, BEVK, Danilo. Pomembni in ogroženi opraševalci : čmrlji v Sloveniji. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2010. 123 str.

 

Researcher No: 14006

Scientific bibliography
Complete bibliography

Anita HUKAREVIĆ, Business Secretary and Payroll Clerk

 • Business Secretary and Payroll Clerk


Slovenian Museum of Natural History
Administration
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si

Work description
 • office work for the needs of the entire museum

Alenka JAMNIK, Librarian Specialist

 • Librarian Specialist

 

Slovenian Museum of Natural History
Museum Library
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 44
F: (01) 241 09 53
E: biblioteka@pms-lj.si

Education
 • Geologist

 

Work description
 • Management of the library by one librarian (KEK-ec)
 • Maintenance and editing of the book collection of the Museum Special Library
 • Professional processing of book materials (COBISS, own databases)
 • Entries of bibliographies of colleagues and preparation of bibliography printouts
 • Preparation of exhibitions, popularization of natural science book material, publication of articles, search for information, etc.
Prizes and Awards
 • Valvasor Award for Outstanding Achievements – for exhibition Our Little Big Sea, 2016 (all recipients of the award: Breda Činč Juhant, Ph.D., Andrej Gogala, Ph.D., Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, Miha Jeršek, Ph.D., Urška Kačar, Tea Knapič, Matija Križnar, M.A., Boris Kryštufek, Ph.D., Špela Pungaršek, Staša Tome, Ph.D., Ljerka Trampuž, Tomi Trilar, Ph.D. and Al Vrezec, Ph.D.)
Bibliography
 • KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), JAMNIK, Alenka. Triasna ostriga nad Podbelo. Proteus, ISSN 0033-1805, mar. 2013, letn. 75, št. 7, str. 322-323, ilustr. [COBISS.SI-ID 1213685
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geološko knjižno gradivo v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Konkrecija, ISSN 2232-5581, april 2012, št. 1, str. 85-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 1118197]
 • JAMNIK, Alenka. Geološki dragulji v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije in digitalizacija. Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 2013, 22, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 1204469]
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geologija Kamniških in Savinjskih Alp : Alenka Jamnik. V: GOLNAR, Tone, MOROJNA, Silvij, POLLAK, Bojan. Plezalni vodnik, Kamniške in Savinjske Alpe, Kamniška Bistrica. 3., popravljena in razširjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 1135605]
 • JAMNIK, Alenka (avtor razstave). Knjižni zakladi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije : Prirodoslovni muzej Slovenije, 20.12. 2013 – 30. 1. 2014, vitrina četrtletja. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 20. 12. 2013 do 30. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 1278965]

 

Researcher No:  24080
Scientific bibliography
Complete bibliography

Mojca JERNEJC KODRIČ, Museum Adviser, Head of the Department of Vertebrate Zoology

Miha JERŠEK, Ph.D., Museum Councillor, Director

Urška KAČAR, Curator

Tea KNAPIČ, Curator, Head of Department of Invertebrate Zoology

Matej (Matija) KRIŽNAR, M.A., Museum Adviser, Head of the Department of Geology

David KUNC, Museum Technician

 • Museum Technician

 

Slovenian Museum of Natural History
Technical maintenance services
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 61
F: (01) 241 09 53
E: dkunc@pms-lj.si

Work Description
 • photographic (and video) documentation of objects, exhibitions and events
 • participation in exhibitions
 • working with museum objects, assisting the curator
Bibliography

Researcher No: /
Complete bibliography

Miha MARCOLA, Accountant

 • Accountant

 

Slovenian Museum of Natural History
Administration
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 52
F: (01) 241 09 53
E: mmarcola@pms-lj.si

Work Description
 • Accounting
Bibliography

Researcher No: /
Complete bibliography

Špela PUNGARŠEK, Curator, Head of Department of Botany

Mojmir ŠTANGELJ, MCSE: Computer Expert

 • MCSE: Computer Expert

 

Slovenian Museum of Natural History
Technical maintenance services
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 69
F: (01) 241 09 53
E: mojmir@pms-lj.si

Work Description
 • Informatics
Bibliography

Researcher No: /
Complete bibliography

Martina TEKAVEC, Independent professional worker

 • Independent professional worker

 

Slovenian Museum of Natural History
Alpine Botanical Garden Juliana
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: mtekavec@pms-lj.si

Borut TOME, Conservation and restoration technician, Head of Tehnical Maintanance Service

 • Conservation and restoration technician
 • Head of Tehnical Maintanance Service

 

Slovenian Museum of Natural History
Tehnical Maintanance Services
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 67
F: (01) 241 09 53
E: btome@pms-lj.si

Bibliography

Researcher No: /
Complete bibliography

Staša TOME, Ph.D., Museum Councillor, Deputy Director, Public Relations Manager

Tomi TRILAR, Ph.D., Museum Councillor

Jernej UHAN, Conservation and Restoration Technician

 • Conservation and Restoration Technician

 

Slovenian Museum of Natural History 
Technical Maintenance Services
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 68
F: (01) 241 09 53
E: juhan@pms-lj.si

Bibliography

Researcher No.: /
Complete bibliography

 

Al VREZEC, Ph.D., Museum Adviser

Klemen ZAVRŠNIK, Independent Specialist

 • Independent Specialist


Slovenian Museum of Natural History

Department of Botany – Alpine botanical garden Juliana
Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si

Bibliography

Researcher No: /
Complete bibliography

Skip to content