Kustodiati

Kustodiat za vretenčarje

Kustodiat za vretenčarje raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje vretenčarje in kulturno dediščino vretenčarskega izvora, dopolnjuje in varuje zbirke vretenčarjev, ter s pomočjo razstav, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, favnistiko, ekologijo in naravovarstvo vretenčarjev. Kustodiat strokovno upravlja  Slovenski center za obročkanje ptičev, ki organizira, koordinira in usmerja delo zunanjih sodelavcev obročkovalcev, ter skrbi za njihovo izobraževanje in pridobivanje ustreznih dovoljenj za delo.

Kontakt

Mojca JERNEJC KODRIČ, muzejska svetovalka, vodja Kustodiata za vretenčarje

E: mjernejc@pms-lj.si
T: (01) 241 09 55

prof.dr. Boris KRYŠTUFEK, muzejski svetnik

E: bkrystufek@pms-lj.si
T: (01) 241 09 50, ((01) 231 06 71 - Žibertova)

Dr. Al VREZEC, muzejski svetovalec
E: avrezec@pms-lj.si
T: (01) 241 09 58

Urška KAČAR, kustodinja
E: ukacar@pms-lj.si
T: (01) 241 09 56


Kustodiat za nevretenčarje

Kustodiat za nevretenčarje raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje nevretenčarje in kulturno dediščino nevretenčarskega izvora, dopolnjuje in varuje zbirke nevretenčarjev, ter s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, favnistiko, ekologijo in naravovarstvo nevretenčarjev. V okviru Kustodiata za nevretenčarje deluje tudi Slovenski arhiv živalskih zvokov.

Kontakt

dr. Tomi TRILAR, muzejski svetnik, vodja Kustodiata za nevretenčarje

E: ttrilar@pms-lj.si
T: (01) 241 09 49

dr. Andrej GOGALA, muzejski svetovalec
E: agogala@pms-lj.si
T: (01) 241 09 59

Tea KNAPIČ, kustodinja
E: tknapic@pms-lj.si
T: (01) 241 09 49

Kustodiat za geologijo

Kustodiat za geologijo raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje minerale, kamnine, ter fosile in kulturno dediščino geološkega izvora, dopolnjuje in varuje geološke zbirke, ter s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti različna področja geologije.

Kontakt

dr. Miha JERŠEK, muzejski svetnik, vršilec dolžnosti direktorja
E: mjersek@pms-lj.si
T: (01) 241 09 46

mag. Matej (Matija) KRIŽNAR, muzejski svetovalec, vodja Kustodiata za geologijo
E: mkriznar@pms-lj.si
T: (01) 241 09 47

Kustodiat za botaniko

Kustodiat za botaniko raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje floro, vegetacijo, kulturno dediščino rastlinskega izvora in zgodovino botaničnih raziskovanj, dopolnjuje in varuje herbarijske zbirke, ter s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, floristiko, vegetacijo, ekologijo, naravovarstvo rastlin in njihovih združb ter zgodovino botaničnih raziskovanj. Kustodiat za botaniko strokovno upravlja dislocirano enoto Alpski botanični vrt Juliana v Trenti.

Kontakt

Špela Pungaršekvodja Kustodiata za botaniko in vodja alpskega botaničnega vrta JULIANA v Trenti

E: spungarsek@pms-lj.si

T: (01) 241 09 66

Zaposlena v alpskem botaničnem vrtu Juliana v Trenti:

Prijavite se na e-novice