ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Scopolia, ISSN 0351-0077. Supplementum, ISSN 0354-0138

Suppl. 6
Geološke značilnosti Bleda in okolice = Geological characteristics of Bled and its environs/ [avtorji Matevž Novak … [et al.] ; uredil Janez Gregori ; avtorji fotografij Miha Jeršek… [et al.] ; avtor risb Vladimir Leben – Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije = Slovenian Museum of Natural History, 2013. – 64 str. : ilustr. ; 24 cm. PDF


Suppl. 5

KRALJESTVO Tetide : okameneli svet triasnih vretenčarjev Kamniško-Savinjskih Alp = The kingdom of Tethys : the fossilized world of Triassic Vertebrates from the Kamniško-Savinjske Alps / [avtorji Tomaž Hitij … [et al.] ; uredil Janez Gregori ; avtorji fotografij Jure Žalohar … [et al.] ; avtorji stratigrafskih stolpcev, tektonskih in paleogeografskih kart Tomaž Hitij in Bogomir Celarc ; avtorja risb Matija Križnar … et al.] ; recenzent Matevž Novak. – Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije = Slovenian Museum of Natural History, 2010. – v, 197 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Scopolia, ISSN 0351-0077. Supplementum, ISSN 0354-0138 ; 5). COBISS.SI-ID 253566208. PDF

Suppl. 4
SCOPOLIA Supplementum 4 – 2009 / [Suppl. 4 uredil, edited by Janez Gregori]. 207 pp. ID=720373. PDF

Suppl. 3
MINERALNA bogastva Slovenije = Mineral Treasures of Slovenia / [Suppl. 3 uredil, edited by Miha Jeršek], 2006. 545 pp. ID=519413. PDF ovitekPDF 1-138PDF 139-228PDF 229-325PDF 326-401PDF 402-486PDF 487-545

Suppl. 2
M. GOGALA, M. ŽORŽ, M. JERŠEK, G. MLADENOVSKI, R. ILIĆ, K. KRIVIC, T. DOLENEC, T. SERAFIMOVSKI, 1999: Skrita bogastva Makedonije = Hidden treasures of Maceconia. 72 pp. ID=996192.

M. GOGALA, I. SIVEC (eds.), 1990: Proceedings 3rd International meeting on Rhynchota fauna of Balkan and adjecent regions, Piran, 28.VIII. – 1.IX. 1989 = Zbornik 3. Mednarodno srečanje o favni kljunastih žuželk Balkana in sosednjih območij, Piran, 28.VIII. – 1.IX. 1989. 144 pp. ID=42344193.

Skip to content