The Slovenian Museum of Natural History is a national cultural institution, funded by the Government of the Republic of Slovenia. It is the only national and governmental museum in authority for acquiring, conserving and exhibiting natural history collections.

The vision of the Slovenian Natural History Museum, a public institution, is recognisability of its excellence in all the spheres of its activity, both at the Slovenian and European levels. In compliance with its vocation, the Museum takes care of its natural history collections, studies the natural history heritage and popularizes natural science. The basic condition for a development of the Slovenian central museum in the field of natural science is a suitable solution of the spatial problems in accordance with current laws, regulations and analyses, which is feasible primarily with the implementation of the long awaited new museum building.

Our work is based on provision of minimum conditions for the protection and keeping of our national cultural heritage or, in other words, on provision of basic spatial needs for the implementation of the Museum’s vocation, including the setting up of a new permanent exhibition.

Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenian Museum of Natural History

Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si
VAT No.: SI64821323

History and mission

Departments

Professional publications

Library

A look into the future

The museum building on Prešernova Street houses two state museums: the Slovenian Museum of Natural History and the National Museum of Slovenia. The new construction could solve spatial problems of both, and on the new premises the Slovenian Museum of Natural History will carry out its mission even to a greater satisfaction of us all.

Our projects

Investicija je nujna!

Predavanje dr. Brede Činč Juhant BREZ VODE NI MUZEJA – KLJUB VODI MUZEJ na Videolectures.net.
Predavanje prof. dr. Borisa Kryštufka REŠIMO NARAVOSLOVNE MUZEJE na Videolectures.net.
Članek Sandre Krkoč Lasič Naravoslovni muzeji – ZADNJA SKLADIŠČA NEKATERIH VRST v Dnevniku (3. 6. 2015)
Predgovor Brede Činč Juhant, str. 7-8, v publikaciji ICOMov kodeks etike za naravoslovne muzeje (2015)
Izjava Brede Činč Juhant v članku Jelke Šutej Adamič Kakšna je etična raven slovenskih muzejev? v Delu (12. 2. 2016)
Prispevek dr. Brede Činč Juhant na ICOM NATHIST 2016 konferenci z objavljenim povzetekom na strani 6 Fatal relationship between natural history collections and society in Slovenia
Veronika Gnezda Nekulturni odnos do kulturne dediščine na Valu 202 (11. 1. 2017)
STA Prirodoslovni muzej opozarja na zanemarjanje naravoslovnih zbirk na STA (21. 1. 2017)
MMC RTV Slovenija Težava zanemarjenih naravoslovnih zbirk v Prirodoslovnem muzeju
Ministrstvo zanika zanemarjanje prostorske problematike Prirodoslovnega muzeja. 2017. Dostopno na https://old.delo.si/novice/slovenija/ministrstvo-za-kulturo-zanika-zanemarjanje-prostorske-problematike-prirodoslovnega-muzeja.html
Naravoslovna skupnost proti drugemu aleksandrijskemu požaru, 2018. Dostopno na https://o-sta.si/22721/naravoslovna-skupnost-proti-drugemu-aleksandrijskemu-pozaru
Mnenje k obravnavi problematike razmer v naravoslovnem muzealstvu oz. položaju Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 2018. Dostopno na http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/655_mnenje_pms.pdf
NATHIST Statement on Collections in Ramat Gan, 2018. Dostopno na https://icomnathist.wordpress.com/2018/12/22/nathist-statement-on-collections-in-ramat-gan/
Odziv ministrstva v zvezi s stavbo na Metelkovi ulici 6, 2020. Dostopno na https://www.gov.si/novice/2020-11-06-odziv-ministrstva-v-zvezi-s-stavbo-na-metelkovi-ulici-6
Direktorica Prirodoslovnega muzeja selitev na Metelkovo prepoznava kot mogočo rešitev, 2020. Dostopno na https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/direktorica-prirodoslovnega-muzeja-selitev-na-metelkovo-prepoznava-kot-mogoco-resitev/542070
Butala, G., 2021. Metelkova 6: Prirodoslovni muzej namesto nevladnikov. Dnevnik, (4. feb. 2021) https://www.dnevnik.si/1042948538
Rok za izselitev nevladnikov z Metelkove 6 podaljšan za pol leta, rešitve še ni, 2021. Dostopno na https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/rok-za-izselitev-nevladnikov-z-metelkove-6-podaljsan-za-pol-leta-resitve-se-ni/551110
Skip to content