Specialna knjižnica pridobiva, hrani, raziskuje, predstavlja in po sodobnih bibliotekarskih načelih obdeluje in daje v uporabo naravoslovno literaturo, ki ima zgodovinsko vrednost, in literaturo, ki je v podporo strokam, ki so zastopane v muzeju, ter vodi bibliografije delavcev muzeja.

 

Izposoja:

Literaturo izposojamo za uporabo v čitalnici (6-12 sedežev) ali na dom. Zaželjene so vaše predhodne najave. Če se ne morete osebno oglasiti v knjižnici, si lahko izposodite literaturo na podlagi pisnega naročila, po telefaxu ali z elektronsko pošto.

Zgodovina:

Prvi začetki zbiranja literature segajo v leto 1821, ko je bil ustanovljen Kranjski deželni muzej v Ljubljani. Po osamosvojitvi od tedanjega Narodnega muzeja, je bil leta 1944 ustanovljen Prirodoslovni muzej Slovenije, od leta 1989 pa v njegovem okviru deluje specialna knjižnica.

Zaloga:

Celotna knjižna zaloga monografij in periodičnih publikacij s področja geologije, paleontologije, mineralogije, biologije, botanike, zoologije, entomologije, ornitologije, muzeologije in drugih področij obsega preko 20.000 enot. Med starejšim gradivom knjižnica hrani precej dragocenih redkosti, ki imajo veliko zgodovinsko vrednost.

Storitve:

Od leta 1989 zaposlena bibliotekarka strokovno obdeluje gradivo, opravlja informacijsko in referenčno dejavnost, izposojo, medknjižnično izposojo, pripravlja bibliografije zaposlenih, pripravlja publikacije za zameno in drugo.

Informacije:

Pisno naročilo oziroma vaše predhodne najave obiska so zaželene. Literaturo izposojamo za uporabo v čitalnici (6-12 sedežev) in/ali na dom. Kopiranje in/ali skeniranje gradiva je mogoče v skladu z zakonom o avtorskih pravicah.

Uradne ure za izposojo: ponedeljek – petek od 8.30 do 11.00.

Kontakt

Alenka Jamnik, bibliotekarska specialistka
E: biblioteka@pms-lj.si
T: (01) 241 09 44

Skip to content