Fotografski natečaj ob 1. tednu astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Kometi leta 2013 in ISON, Telesa Osoncja na našem nebu

Prirodoslovni muzej Slovenije od 2. do 8. decembra 2013 prireja razstavo Mala telesa Osoncja z bogatim spremljevalnim programom. Ob tej priložnosti je razpisan tudi fotografski natecaj, ki se bo zakljucil 4. decembra 2013. Na njem lahko s svojimi fotografijami kometov in teles Osoncja sodeluje vsakdo. Strokovna komisija bo na podlagi tehnicnih in estetskih kriterijev naredila ožji izbor fotografiji in za posamezno temo izbrala tri nagrajene fotografije. Nagrajence bo razglasila 8. decembra 2013 ob zakljucku razstave. Fotografije iz ožjega izbora bodo objavljene na spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije in v astronomski reviji Spika.

Rezultati natecaja

Kometi leta 2013 in ISON

Telesa osoncja na našem nebu

1. tema – Kometi leta 2013
Na fotografij mora biti katerikoli komet, posnet v letu 2013.

2. tema – Telesa Osoncja na našem nebu
Fotografija neba oz. dela neba, na kateri mora biti vsaj eno telo Osoncja (Sonce, Luna, planeti …).

Razpisni pogoji
Na fotografskem natecaju lahko sodeluje vsakdo razen clanov komisije tega natecaja.
Avtor lahko na posamezno temo natecaja pošlje najvec dve (2) v tiskanih mediji še neobjavljeni fotografiji v digitalni obliki na elektronski naslov fotonatecaj@mrc.pms-lj.si.
Ime digitalne fotografije naj bo hkrati tudi njena šifra (npr. Spika1.jpg). Ime izbere avtor. S tem je zagotovljena anonimnost avtorja.
Clani komisije nimajo vpogleda v poslana elektronska sporocila avtorjev, temvec le v fotografije s šifriranimi imeni datotek.
Velikost posamezne datoteke (fotografije) naj ne presega 5 MB, naj pa ne bo manjša od 1 MB.

Za posamezno fotografijo mora avtor navesti osnovne tehnicne podatke in morebitne nacine manipulacije:

Ime datoteke fotografije:
Naslov fotografije:
Telesa Osoncja na fotografiji:
Kraj fotografiranja:
Cas fotografiranja:
Fotoaparat oz. tip kamere:
Objektiv oz. teleskop:
Metoda fotografiranja (sledenje, fiksno stojalo …):
Cas osvetlitve:
Digitalna obdelava (Photoshop, Registax …):

Za avtenticnost in pravilno navedeno avtorstvo fotografije jamci pošiljatelj oz. avtor.

Avtor dovoljuje objavo fotografij v reviji Spika in na spletnih straneh Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Avtorske pravice obdrži avtor.

 

Prijavite se na e-novice