Geopestrost v muzejskih zbirkah

Vsako leto v začetku oktobra obeležujemo Mednarodni dan geopestrosti, ki je namenjen predstavitvi pomena pestrosti najrazličnejših geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik v družbi. Ozaveščanje o različnih oblikah in geoloških procesih pripomore tudi k njihovem ohranjanju.

Prirodoslovni muzej Slovenije s svojim poslanstvom pomaga ohranjati geopestrost na ozemlju Slovenije saj zbira, dokumentira in shranjuje najrazličnejše geološke primerke. Med njimi so tako edinstveni primerki fosiliziranih ostankov prvič opisanih predstavnikov že izumrlih organizmov (holotipi fosilov), različni minerali iz klasičnih najdišč in celo izjemne najdbe meteoritov. Geologi in paleontologi raziskujejo, proučujejo in evidentirajo tudi raznolike geološke pojave. Drobec iz geološke geopestrosti z območja Slovenije je predstavljen tudi na pričujoči razstavi.

Vitrina bo na ogled od 6. oktobra do 31. januarja 2024 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Avtorji razstave: Matija Križnar, Miha Jeršek in Doroteja Fon

Skip to content