Geološka vitrina četrtletja

Najdbe kristalov kremena in fluorita pred tridesetimi leti v hribovitih območjih v okolici Škofje Loke in v Selški dolini so pomenile pravo presenečenje med zbiratelji, mineralogi in geologi. Do tedaj si nihče ni upal verjeti, da se takšna mineralna združba s kristali, ki jih lahko občudujemo s prostim očesom, skriva v zaledju Škofjeloškega hribovja.

Prirodoslovni muzej Slovenije je za zbirko mineralov Slovenije pridobil 121 primerkov kremena in fluorita. Avtor predstavljene zbirke je Škofjeločan Gorazd Tomc, eden prvopristopnikov, ki so nahajališča odkrivali in jih sistematično raziskovali.

Kremen v okolici Škofje Loke je v žilah znotraj kremenovega peščenjaka in konglomerata, ki so dolge več sto metrov in ponekod široke tudi prek enega metra. Kristali kremena so običajno brezbarvni, deloma mlečno beli ali pa so zaradi vključkov zelenkasti, sivkasti ter tudi rožnati. Posamezni kristali so veliki do osem centimetrov, skupki pa tudi po več deset centimetrov. Zaradi prevlek iz limonita so lahko videti rumenkasto rjavi.

Fluorit je v Sloveniji dokaj redek mineral. V zgornjih delih Selške doline je na več mestih erozija razkrila hidrotermalno mineralizirane žile s kristali fluorita, kremena in antimonita. Fluoritovi kristali starejše generacije so vijoličaste barve, mlajše pa zelene. Kremen je kristalil nazadnje in zato lahko povsem prekriva kristale fluorita v obliki drobnih belkastih kristalov. Antimonit se pojavlja v značilno kovinskih kristalih in je dokaj redek.

Na ogled od 15. decembra 2022 do 5. aprila 2023.

Avtorja: dr. Miha Jeršek in mag. Matija Križnar

Fotografije in oblikovanje plakata: David Kunc

Lektoriranje in prevod: Henrik Ciglič

Skip to content