Joannes Antonius Scopoli (1723–1788)

V letu 2023 mineva 300 let od rojstva naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija, ki je med letoma 1754 in 1769 služboval kot prvi rudniški zdravnik v Idriji. Poleg tega, da je preučeval bolezni in socialno stanje idrijskih rudarjev, je veliko svojega časa posvetil raziskovanju narave Kranjske. Popisoval je rastline, glive in živali ter objavil dela, s katerimi je Kranjska (in s tem Slovenija) postala svetovna znanstvena velesila. Vrste je poimenoval v skladu z načeli, ki so še danes uveljavljeni v moderni naravoslovni znanosti.

Na razstavi Filatelistično društvo Ljubljana predstavlja pole znamk, ki so povezane s Scopolijevim življenjem in delom. Nekatere vsebujejo tudi vrste, ki jih je kot nove vrste za znanost opisal Scopoli, so po njem poimenovane ali pa je o njih pisal v svojih delih.

Kolofon:

Avtor besedil ob znamkah: Anton Simončič, Filatelistično društvo Ljubljana
Avtorji besedil ob naravoslovnih predmetih: dr. Andrej Gogala, dr. Miha Jeršek, dr. Tomi Trilar, doc. dr. Al Vrezec, Špela Pungaršek, Prirodoslovni muzej Slovenije
Lektura in angleški prevod: Henrik Ciglič
Oblikovanje in tehnična pomoč: David Kunc
Tisk napisov: Prirodoslovni muzej Slovenije

Razstava je na ogled od 1. junija do 1. oktobra 2023.

Skip to content