ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Prirodoslovni muzej Slovenije izhaja neposredno iz leta 1821 ustanovljenega Kranjskega deželnega muzeja, kjer je kot prvi kustos služboval Henrik Freyer (v letih 1832 – 1853). Na našem ozemlju je prvi sistematično zbiral vretenčarje, zbirka pa mu je bila osnova za pripravo knjige Favna na Kranjskem živečih sesalcev, ptičev, plazilcev in rib (Ljubljana 1842), ki je temeljno delo za poznavanje naših vretenčarjev. Navedel je 50 vrst sesalcev (»dojivne shivali«), pri nekaterih od njih je navedel podatke o habitatu ali celo konkretna nahajališča.

FREYER, Henrik, 1802-1866

Fauna der in Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische : nach Cuvier’s System geordnet, mit Abbildungs-Citaten und Angabe des Vorkommens : nebst einem vollständigen Register der lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen Namen / von Heinrich Freyer … – Laibach : gedruckt in der Eger’schen Gubernial-Buchdruckerei, 1842. – VIII, 90, [1] str. : tabela (Alphabeticon) ; 20 cm

Način dostopa (URL):
Freyer – Fauna
Besedilo v nem. (got.), lat. in slov. (boh.).
Bibliografija: str. VII.
Kazala 591.9(497.4)(083.81) COBISS.SI-ID 101472256

Skip to content