Mnogi obiskovalci muzejev in opazovalci narave si predstavljajo, da je iskanje, nabiranje, prepariranje in razstavljanje fosilov preprosto opravilo. Toda to gotovo ne drži!

Fosile oziroma fosilne ostanke mnogokrat najdemo v kamninah in jih je treba izluščiti, očistiti in zaščititi, da jih nato lahko preučujemo in opazujemo. Omenjene postopke z enostavno besedo imenujemo preparacija. Izurjeni preparatorji ob primernem orodju in postopkih izjemno lepo preparirajo vse od ogromnih kosti dinozavrov do mikroskopsko majhnih fosilov. A najboljši preparator je še vedno narava. Ta včasih paleontologom pomaga razkriti prelepe ostanke fosilov. Eden takšnih primerkov so tudi fosili iz jurskih plasti blizu Žužemberka. Toda narava lahko fosile tudi izjemno hitro poškoduje in uniči, zato je dokumentiranje in zbiranje fosilov ob novih izkopih za hiše, cestah, potokih in kamnolomih toliko bolj pomembno. Tako pogosto rešimo marsikateri fosilni ostanek pred uničenjem.

Skip to content