Za zgodovino naše entomologije je bilo posebnega pomena odkritje prvega jamskega hrošča. To je prva opisana jamska žuželka nasploh. Do tedaj niso vedeli, da žuželke sploh lahko živijo v jamah. Leta 1831 ga je v Postojnski jami našel pomožni svetilničar Luka Čeč. Odstopil ga je grofu Francu Hohenwartu, ki ga je prepustil v strokovno obdelavo Ferdinandu Schmidtu. Schmidt ga je leta 1832 opisal kot nov rod in novo vrsto – Leptodirus hochenwartii, s »kranjskim« imenom drobnovratnik.

Ker je bil prvi primerek drobnovratnika poškodovan, je Schmidt za novo živalco obljubil 25 goldinarjev. Vabljiva nagrada ni bila nikoli izplačana. Drugi primerek je našel 16 let pozneje na istem kraju Schmidt sam. Ko je iskal redkega hrošča, je Schmidt v Postojnski in sosednjih jamah odkril celo vrsto različnih neznanih jamskih živali. Nepričakovane najdbe so po svetu zbudile veliko zanimanje in privabile na Kranjsko mnoge tuje raziskovalce. Začela se je nova smer v biologiji; kasneje so jo poimenovali speleobiologija.

Skip to content