Kalcit je mineral s kemično sestavo CaCO3 (kalcijev karbonat) in je eden najbolj razširjenih mineralov na Slovenskem, saj med drugimi sestavlja kamnino apnenec, ki je pri nas najbolj razširjena kamnina.

Kalcit nastane na več načinov. Lahko nastane z izločanjem iz hladnih ali toplih vodnih raztopin, pri procesih metamorfoze in tudi v magmatski fazi. Biogeni nastanek kalcita je povezan z nekaterimi organizmi, ki uporabljajo drobne kristale kalcita pri gradnji svojih ogrodij oziroma lupin (polži, školjke,…).

Kalcit lahko nastopa v obliki romboedrskih, prizmatskih, sodčkastih ali skalenoedrskih kristalov.

Kalcit iz peči pri Kropi na Gorenjskem

Skip to content