Ljubljansko barje – Skrivnostni svet živalskega oglašanja

Na zalogi

Redna cena:

8.50 EUR

8 na zalogi

Kategorija:

TOMI TRILAR: LJUBLJANSKO BARJE, SKRIVNOSTNI SVET ŽIVALSKEGA OGLAŠANJA

Opis

Na zvočnem cedeju LJUBLJANSKO BARJE, skrivnostni svet živalskega oglašanja so predstavljeni zvoki 3 vrst žuželk, 4 vrst žab, 82 vrst ptic in 1 vrste sesalca. Celotna dolžina posnetkov je 73′ 47”. Cedeju je priložena knjižica s šestnajstimi stranmi komentarja. Avtor posnetkov in besedila je dr. Tomi Trilar, naslovnice je oblikovala Mia Asta, avtorica fotografije kosca na naslovnici pa je Vesna Grobelnik. Cede je izdal Prirodoslovni muzej Slovenije.

Cede celovito predstavlja živalstvo Ljubljanskega barja, od splošno razširjenih vrst, do prebivalcev ekstenzivno obdelanih negnojenih močvirnih travnikov, ki so še ohranjeni na Ljubljanskem barju. Namenjen je promociji Ljubljanskega barja, saj na njem še gnezdijo nekatere najbolj ogrožene vrste, kot so kosec, veliki škurh, sloka, kozica, priba, replajščica ipd., njihova bivališča pa zahtevajo čimprejšnjo zaščito.

Cede je odličen učni pripomoček, saj so predstavljene tudi splošno razširjene vrste, ki jih srečamo povsod po Sloveniji. Priložena knjižica vas vodi od posnetka do posnetka v skrivnosti živalskega petja in oglašanja. Poslušate ga lahko v celoti za sprostitev ali zgolj posamezne posnetke z namenom učenja in utrjevanja poznavanja posameznih vrst.

Nekaj zvokov iz cedeja:

Pteronemobius heydenii – 19″
Bufo viridis – 33″
Phasianus colchius – 12″
Gallinago gallinago) – 12″
Scolopax rusticola – 14″
Columba palumbus – 25″
Tyto alba – 21″
Troglodytes troglodytes- 24″
Locustella naevia – 23″
Locustella fluviatillis – 28″
Locustella luscinoides – 22″
Acrocephalus schoenobaenus – 25″
Acrocephalus palustris – 25″
Acrocephalus scirpaceus – 27″
Acrocephalus arundinaceus – 23″
Parus major – 20″
Capreolus capreolus – 23″

Dodatne informacije

Uvod

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije deluje Slovenski arhiv živalskih zvokov, kjer je shranjeno vse gradivo, posneto na cedeju.

Šele pri poslušanju sveta okoli nas z občutljivim mikrofonom se zavemo, kako človek s svojo dejavnostjo zvočno onesnažuje naravo. To velja tudi za Ljubljansko barje, ki leži na južnem obrobju Ljubljane in je prepredeno z avtocestami in železnico. Zato je tam skoraj nemogoče kakovostno posneti glasove živali. Da bi čim bolje predstavil oglašanje in petje posameznih vrst, sem zato izbral posnetke ne le z Ljubljanskega barja, temveč tudi s Cerkniškega jezera, Krakovskega gozda, iz okolice Kranja in celo iz hrvaškega Vrsarja. Krajev nastanka posnetkov in datumov ne navajam, ker bi to preseglo obseg priložene knjižice. Gradivo sem posnel z mikrofonom Telinga Pro 3 M in digitalnima kasetofonoma Sony TCD-D3 in Sony TCD-D10 Pro II, obdelal pa s programom ProTools 4.1 na računalniku Macintosh G3/233. Pri pripravi gradiva nisem bistveno posegal v posnetke. Izjema so posnetki čuka, male uharice in divje grlice, ki so bili očiščeni hrupa s posebnimi filtri.

V skladu s priporočilom Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije sem v tej knjižici uporabil slovenska imena za ptice iz Imenika ptic zahodnega Palearktika (Acrocephalus 94 – 95, 1999), angleška in latinska imena pa iz angleškega imenika (List of Birds of Western Palearctic, British Birds, 1997).

Za nesebično moralno in tehnično podporo se zahvaljujem kolektivu Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Največje zasluge za nastanek dela ima moj učitelj bioakustike akademik prof. dr. Matija Gogala. Za pomoč pa se zahvaljujem sodelavcu Daretu Šeretu, skladatelju Boštjanu Perovšku in članom Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Andreju Hudoklinu, Tomažu Jančarju, Tomažu Miheliču, Slavku Polaku, dr. Davorinu Tometu in Alu Vrezcu. Cede posvečam Katarini.

Seznam vrst s komentarjem, krajem in datumom nastanka

Legenda:
V rubriki "v ozadju" je našteto oglašanje in petje najbolj slišnih vrst. Z velikimi črkami je izpisan najmanjši kraj v bližini kraja nastanka posnetka, ki ga je mogoče najti v Atlasu Slovenije (Mladinska knjiga in Geodetski zavod, 1996)
UTM – Kvadrat iz univerzalne transverzalne mreže.
AS – Stran in kvadrat iz Atlasa Slovenije (Mladinska knjiga in Geodetski zavod, 1996).

1. Bramor (Gryllotalpa gryllotalpa) – 30’’
Petje samca ponoči. V ozadju priba in regice (17.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

2. Poljski muren (Gryllus campestris) – 30’’
Petje samca (20.5.1997, SLO: BRJE, UTM: VL97, AS: 159-C3, 130 m).

3. Močvirski murenček (Pteronemobius heydenii) – 30’’
Petje samca v rovu pod zemljo. V ozadju drugi močvirski murenček, črnoglavka in lajanje psa (21.6.1993, SLO: Kranj, STRAŽIŠČE, UTM: VM42, AS: 105-C1, 400 m).

4. Hribski urh (Bombina variegata) – 30’’
Oglašanje samca. V ozadju regice in bramor (12.5.1997, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

5. Zelena krastača (Bufo viridis) – 30’’
Oglašanje. V ozadju lajanje psa (25.5.1997, SLO: Ljubljansko barje: Podpeč, LIPE, UTM: VL59, AS: 126-C1, 290 m).

6. Zelena rega (Hyla arborea) – 30’’
Oglašanje dveh samcev. V ozadju regice, žaba, priba in bramor (17.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

7. Debeloglavka (Rana ridibunda) – 30’’
Oglašanje. V ozadju druge debeloglavke, poljski škrjanec in drevesna cipa (4.6.1997, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

8. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis) – 30’’
Območno petje. V ozadju poljski škrjanec, trstni strnad, vriskarica in liska (4.4.1995, SLO: Cerkniško jezero: Gorenje Jezero, GORIČICA, Dujice, UTM: VL56, AS: 183-B1, 550 m).

9. Bela štorklja (Ciconia ciconia) – 28’’
Parjenje samca in samice na gnezdu ter klopotanje s kljuni. V ozadju domači vrabci in zvoki s kmečkega dvorišča (SLO: Groblje, ŠENTJAKOB, UTM: WL38, AS: 173-A1, 160 m).

10. Mlakarica (Anas platyrhynchos) – 30’’
Oglašanje samice v letu. V ozadju poljski škrjanec, drevesna cipa in hrup mimovozečih avtomobilov (25.4.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

11. Kanja (Buteo buteo) – 60’’
Oglašanje samca v letu. V ozadju močvirska trstnica, rjava penica, drevesna cipa, lajanje psa in hrup mimovozečih avtomobilov (21.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: MATENA, čistilna naprava, UTM: VL69, AS: 147-A1, 289 m).

12. Postovka (Falco tinnunculus) – 30’’
Oglašanje v letu. V ozadju domači petelin, črnoglavka in sraka (31.5.1998, SLO: Ljubljana, ROŽNA DOLINA, UTM: VM50, AS: 126-C2, 300 m).

13. Prepelica (Coturnix coturnix) – 30’’
Petje samca. V ozadju slavec, poljski muren, prepelica in veliki škurh (25.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

14. Fazan (Phasianus colchius) – 30’’
Oglašanje samca, ki mu sledi svarilno oglašanje v letu. V ozadju slavec, rumeni strnad, drevesna cipa in poljski muren (14.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

15. Kosec (Crex crex) – 30’’
Petje samca. V ozadju odmev od grmovja in kos (17.6.1993, SLO: Ljubljansko barje, Vnanje Gorice, ČRNI LOG, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).

16. Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) – 30’’
Dve vrsti oglašanja. V ozadju poljski muren, drevesna cipa, bičja trstnica, močvirska trstnica, vzlet liske z vode in siva vrana (30.5.1998, SLO: Smlednik, HRAŠE, UTM: VM51, AS: 106-B2, 350 m).

17. Mali deževnik (Charadrius dubius) – 30’’
Svarilno oglašanje odrasle ptice. V ozadju šumenje reke in oglašanje mladičev (14.6.1995, SLO: Julijske Alpe: Čezsoča, ČEZSOŠKI PRODI, UTM: UM83, AS: 77-A2, 360 m).
19’’ – Oglašanje mladičev. V ozadju svarilno oglašanje odrasle ptice (14.6.1995, SLO: Julijske Alpe: Čezsoča, ČEZSOŠKI PRODI, UTM: UM83, AS: 77-A2, 360 m).

18. Priba (Vanellus vanellus) – 60’’
Petje in območno spreletavanje samca. V ozadju rumeni strnad, vrbji kovaček, drevesna cipa, cikovt, vijeglavka in hrup avtomobilov z avtoceste (24.4.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ljubljana, ROBIDNICA, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).
26’’ – Svarilno oglašanje samca v letu, ko so v gnezdu jajca. V ozadju svarilno oglašanje samice pribe v letu, rumeni strnad, poljski škrjanec in poljski muren (11.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: ČRNA VAS, UTM: VL59, AS: 146-C1, 290 m).
49’’ – Svarilno oglašanje samca v letu, ko ima par mladiče. V ozadju pribe in poljski škrjanec (11.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: ČRNA VAS, UTM: VL59, AS: 146-C1, 290 m).

19. Kozica (Gallinago gallinago) – 60’’
Oglašanje. V ozadju kosec, regice in poljski škrjanec (7.5.1998, SLO: Cerkniško jezero: ŽEROVNICA, Osredek, UTM: VL56, AS: 156-A3, 548 m).
48’’ – Območno spreletavanje in »meketanje«, ki ga povzroča vibriranje repnih peres v letu. V ozadju regice (8.5.1998, SLO: Cerkniško jezero: ŽEROVNICA, Osredek, UTM: VL56, AS: 165-A3, 548 m).

20. Sloka (Scolopax rusticola) – 24’’
Območno spreletavanje z oglašanjem in piskom samca. V ozadju kos, regice in murni (4.6.1997, SLO: Ljubljansko barje: Ljubljana, ROBIDNICA, UTM: VL59, AS: 126-C3, 298 m).

21. Veliki škurh (Numenius arquata) – 60’’
Območno spreletavanje in petje več samcev. V ozadju rjava penica, poljski škrjanec, siva vrana in rumena pastirica (25.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

22. Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 60’’
Oglašanje na tleh, ki mu sledi oglašanje v letu. V ozadju poljski muren, regice in mali ponirek (30.5.1998, SLO: Smlednik, HRAŠE, UTM: VM51, AS: 106-B2, 350 m).

23. Grivar (Columba palumbus) – 47’’
Petje samca in območno spreletavanje z udarci peruti. V ozadju menišček, vrbji kovaček, ščinkavec, črnoglavka in vzdušje v gozdu po dežju (17.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Krim, KOREN, UTM: VL58, AS: 146-C3, 980 m).

24. Turška grlica (Streptopelia decaocto) – 30’’
Petje samca. V ozadju domači vrabec, črnoglavka, velika sinica, zelenec in domači petelin (1.5.1998, HR: Istra, VRSAR, UTM: UL90, 30 m).

25. Divja grlica (Streptopelia turtur) – 30’’
Petje samca. V ozadju črnoglavka in ščinkavec (17.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Podpeč, LIPE, UTM: VL59, AS: 126-C1, 290 m).

26. Kukavica (Cuculus canorus) – 30’’
Petje samca. V ozadju sive vrane, drevesna cipa, črnoglavka, domači petelin, škorci in hrup mimovozečih avtomobilov (1.6.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).

27. Pegasta sova (Tyto alba) – 60’’
Oglašanje samca (18.3.1998, SLO: Ljubljansko barje: ČRNA VAS, UTM: VL59, AS: 146-C1, 290 m).

28. Veliki skovik (Otus scops) – 60’’
Petje samca (7.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: BLATNA BREZOVICA, UTM: VL49, AS: 145-C1, 300 m).

29. Čuk (Athene noctua) – 60’’
Petje samca. V ozadju zbor poljskih murnov (12.5.1998, SLO: Bukovci, PRVENCI, UTM: WM74, AS: 44-C3, 220 m).

30. Lesna sova (Strix aluco) – 1’30’’
Petje samca. V ozadju lajanje psa (25.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Krim, GORNJI IG, UTM: VL68, AS: 146-C2, 780 m).
1’09’’ – Oglašanje mladičev. V ozadju kapljanje z listja (28.5.1995, SLO: Gorjanci: Glažarica, JELENJI SKOK, UTM: WL26, AS: 172-B3, 800 m).

31. Mala uharica (Asio otus) – 60’’
Petje samca. V ozadju šumenje in lajanje psov (10.4.1998, SLO: GROBLJE, UTM: WL38, AS: 172-C1, 160 m).
36’’ – Oglašanje mladičev (6.6.1997, SLO: Kranj, STRAŽIŠČE, UTM: VM42, AS: 105-C1, 400 m).

32. Smrdokavra (Upupa epops) – 30’’
Neobičajno petje samca z le dvema notama v vsaki frazi. V ozadju poljski murni (22.5.1998, SLO: Krakovski gozd: ZAMEŠKO, UTM: WL28, AS: 153-C3, 150 m).

33. Vijeglavka (Jynx torquilla) – 60’’
Oglašanje več osebkov. V ozadju črnoglavka in vrbji kovaček (24.4.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ljubljana, ROBIDNICA, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).
40’’ – Oglašanje enega osebka. V ozadju kobilar, črnoglavka in belovrati muhar (22.5.1998, SLO: Krakovski gozd: Dobrava, ČUČJA MLAKA, UTM: WL28, AS: 153-C3, 150 m).

34. Veliki detel (Dendrocopos major) – 60’’
Označevanje območja s trkanjem v suho deblo. V ozadju vrbji kovaček (11.4.1995, SLO: Cerkniško jezero: DOLENJE JEZERO, UTM: VL56, AS: 164-C3, 540 m).
34’’ – Svarilni klic odraslega osebka. V ozadju oglašanje mladičev v duplu, kos, stržek in ščinkavec (6.6.1995, SLO: Julijske Alpe: Mežakla, POŽAROV ROVT, UTM: VM24, AS: 54-C2, 1340 m).

35. Mali detel (Dendrocopos minor) – 60’’
Oglašanje samice in samca. V ozadju vrbji kovaček, severni kovaček, cikovt, velika sinica in drevesna cipa (24.4.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ljubljana, ROBIDNICA, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).

36. Poljski škrjanec (Alauda arvensis) – 30’’
Petje samca v letu. V ozadju veliki strnad (21.5.1997, SLO: Prešnica, LIPNIK, UTM: VL14, AS: 195-B2, 460 m).

37. Kmečka lastovka (Hirundo rustica) – 30’’
Petje samca. V ozadju črnoglavka, grilček, bitje cerkvenega zvona in pav (28.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Podpeč, LIPE, UTM: VL59, AS: 126-C1, 290 m).

38. Mestna lastovka (Delichon urbica) – 30’’
Oglašanje v gnezdu in v letu. V ozadju hudournik (1.5.1998, HR: Istra, VRSAR, UTM: UL90, 30 m).

39. Drevesna cipa (Anthus trivialis) – 60’’
Petje in območno spreletavanje. V ozadju ščinkavec, brenčanje muhe, vrbji kovaček in cikovt (30.5.1995, SLO: Gorjanci, KRVAVI KAMEN, UTM: WL25, AS: 172-B3, 930 m).

40. Bela pastirica (Motacilla alba) – 62’’
Oglašanje. V ozadju pogorelček (13.4.1998, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).
22’’ – Petje samca. V ozadju žaba, črnoglavka, drevesna cipa in ščinkavec (28.8.1998, SLO: Ljubljansko barje: Podpeč, LIPE, UTM: VL59, AS: 126-C1, 290 m).

41. Rumena pastirica (Motacilla flava) – 60’’
Petje samca. V ozadju drevesna cipa, cikovt in črnoglavka (21.6.1998, SLO: Cerkniško jezero: Gorenje jezero, GORIČICE, Dujice, UTM: VL56, AS: 183-B1, 550 m).

42. Siva pastirica (Motacilla cinerea) – 58’’
Petje samca. V ozadju šumenje vode, rakar, taščica, črnoglavka in stržek (30.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ig, DRAGA, UTM: VL68, AS: 147-B2, 300 m).

43. Stržek (Troglodytes troglodytes) – 30’’
Petje samca. V ozadju cikovt in ščinkavec (4.4.1997, SLO: Kamniške Alpe: Lom, Grahovše, PLANINA JAVORNIK, UTM: VM53, AS: 58-A3, 1520 m).

44. Taščica (Erithacus rubecula) – 57’’
Oglašanje. V ozadju šum vode, bitje cerkvenega zvona in siva pastirica (30.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ig, DRAGA, UTM: VL68, AS: 147-B2, 300 m).
18’’ – Petje samca. V ozadju črnoglavka, vrbji kovaček in liska (7.4.1995, SLO: Cerkniško jezero: Otok, LEVIŠČA, UTM: VL56, AS: 183-A1, 540 m).

45. Slavec (Luscinia megarhynchos) – 52’’
Petje samca. V ozadju drevesna cipa in poljski škrjanec (28.4.1998, SLO: Cerkniško jezero: Gorenje Jezero, GORIČICE, Dujice, UTM: VL56, AS: 183-B1, 550 m).

46. Šmarnica (Phoenicurus ochruros) – 60’’
Petje samca. V ozadju kos (18.5.1998, SLO: LJUBLJANA, Bežigrad, UTM: VM60, AS: 127-C2, 300 m).
42’’ – Oglašanje samice. V ozadju grilček in pogorelček (28.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Podpeč, LIPE, UTM: VL59, AS: 126-C1, 290 m).

47. Repaljščica (Saxicola rubetra) – 60’’
Petje samca. V ozadju siva vrana, poljski škrjanec, drevesna cipa in prepelica (21.6.1998, SLO: Cerkniško jezero: Gorenje jezero, GORIČICE, Dujice, UTM: VL56, AS: 183-B1, 550 m).
47’’ – Oglašanje samice. V ozadju ptičje petje (21.6.1998, SLO: Cerkniško jezero: Gorenje jezero, GORIČICE, Dujice, UTM: VL56, AS: 183-B1, 550 m).

48. Prosnik (Saxicola torquata) – 60’’
Petje samca. V ozadju kanja in lajanje psa (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Groblje, ŠENTJAKOBSKO POLJE, UTM: WL37, AS: 173-C1, 160 m).

49. Kos (Turdus merula) – 61’’
Petje samca. V ozadju poljski muren in rumeni strnad (26.4.1998, SLO: BRJE, UTM: VL97, AS: 159-C3, 180 m).

50. Brinovka (Turdus pilaris) – 30’’
Oglašanje več osebkov. V ozadju veter (22.6.1998, SLO: Cerkniško jezero: MARTINJAK, UTM: VL56, AS: 165-A3, 550 m).

51. Cikovt (Turdus philomelos) – 59’’
Petje samca. V ozadju vrbji kovaček in kos (30.5.1995, SLO: Gorjanci, KRVAVI KAMEN, UTM: WL25, AS: 172-B3, 930 m).

52. Kobiličar (Locustella naevia) – 60’’
Petje samca (5.5.1997, SLO: Ljubljansko barje, UTM: Vnanje Gorice, ČRNI LOG, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).

53. Rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis) – 60’’
Petje samca. V ozadju slavec in drugi rečni cvrčalec (11.5.1997, SLO: Ljubljansko barje, UTM: Vnanje Gorice, ČRNI LOG, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).

54. Trstni cvrčalec (Locustella luscinoides) – 60’’
Petje samca. V ozadju žaba in drevesna cipa (26.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Ig, DRAGA, UTM: VL68, AS: 147-B2, 300 m).

55. Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) – 60’’
Petje samca. V ozadju hrup mimovozečih avtomobilov, poljski škrjanec, poljski muren in močvirska trstnica (14.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

56. Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) – 60’’
Petje samca. V ozadju fazan, bičja trstnica in črnoglavka (SLO: Pušeci, FRANKOVCI lagune odpadne vode, UTM: WM94, AS: 73-B2, 210 m).

57. Rakar (Acrocephalus arundinaceus) – 60’’
Petje samca. V ozadju vrbji kovaček, drevesna cipa, cikovt in žaba (30.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ig, DRAGA, UTM: VL68, AS: 147-B2, 300 m).

58. Pisana penica (Sylvia nisoria) – 60’’
Petje in oglašanje. V ozadju rečni cvrčalec, cikovt, kos in zelenec (27.5.1998, SLO: Ljubljansko barje, UTM: Vnanje Gorice, ČRNI LOG, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).

59. Rjava penica (Sylvia communis) – 58’’
Petje samca. V ozadju drevesna cipa in poljski škrjanec (11.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: ČRNA VAS, UTM: VL59, AS: 146-C1, 290 m).

60. Vrtna penica (Sylvia borin) – 63’’
Petje samca. V ozadju drevesna cipa, poljski škrjanec, rjava penica in močvirska trstnica (4.6.1997, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

61. Črnoglavka (Sylvia atricapilla) – 60’’
Petje samca. V ozadju ščinkavec, cikovt in vrbji kovaček (23.5.1998, SLO: Krakovski gozd: Malence, KRAKOVSKI GOZD, UTM: WL38, AS: 173-B1, 150 m).
52’’ – Oglašanje. V ozadju kukavica in lajanje psa (13.4.1998, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).

62. Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) – 30’’
Petje samca. V ozadju črnoglavka (30.5.1995, SLO: Gorjanci, KRVAVI KAMEN, UTM: WL25, AS: 172-B3, 930 m).

63. Sivi muhar (Muscicapa striata) – 30’’
Oglašanje. V ozadju kos (28.6.1998, SLO: Ljubljana, ŠIŠKA, UTM: VM50, AS: 126-C2, 300 m).

64. Dolgorepka (Aegithalos caudatus) – 61’’
Oglašanje več osebkov. V ozadju hrup mimovozečega avtomobila, kos in črnoglavka (16.5.1998, SLO: Zgornja Ložnica, GLADOMES, UTM: WM34, AS: 67-A3, 320 m).

65. Močvirska sinica (Parus palustris) – 60’’
Petje. V ozadju ščinkavec, kos in cikovt (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Malence, KRAKOVSKI GOZD, pragozd, UTM: WL38, AS: 173-B1, 150 m).

66. Menišček (Parus ater) – 30’’
Dva različna napeva. V ozadju cikovt in dolgoprsti plezalček (15.4.1997, SLO: Kamniške Alpe: Lom, Grahovše, PLANINA JAVORNIK, UTM: VM53, AS: 58-A3, 1520 m).

67. Plavček (Parus caeruleus) – 60’’
Trije različni napevi. V ozadju velika sinica, pivka in taščica (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Malence, KRAKOVSKI GOZD, UTM: WL38, AS: 173-B1, 150 m in 4.4.1998 SLO: VERŽEJ, mrtvica ob Muri, UTM: WM96, AS: 146-B1, 180 m).

68. Velika sinica (Parus major) – 60’’
Oglašanje. V ozadju hrup mimovozečega avtomobila, kanja, plavček in ščinkavec (4.4.1998, SLO: Prekmurje, VERŽEJ, mrtvica ob Muri, UTM: WM96, AS: 46-B1, 180 m).
20’’ – Petje. V ozadju grilček, lišček in kobilar (1.6.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).
41’’ – Petje. V ozadju cikovt (13.4.1998, SLO: Slovenske Gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).

69. Brglez (Sitta europaea) – 60’’
Oglašanje. V ozadju cikovt in vrbji kovaček (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Zameško, KOPRIVNIK, UTM: WL38, AS: 154-A3, 150 m).
20’’ – Dve različni oglašanji. V ozadju vrbji kovaček, ščinkavec in menišček (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Zameško, KOPRIVNIK, UTM: WL38, AS: 154-A3, 150 m).

70. Kratkoprsti plezalček (Certhia brachydactyla) – 59’’
Neznačilno petje z dvema ponovitvama kitice. V ozadju ščinkavec, kos in vrbji kovaček (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Malence, TRSTENIK, UTM: WL38, AS: 173-B1, 150 m).

71. Plašica (Remiz pendulinus) – 30’’
Oglašanje samca ob gnezdu. V ozadju bičja trstnica in slavec (26.5.1993, SLO: Ljubljansko barje: Babna Gorica, GRMEZ, ob IŽICI, UTM: VL69, AS: 147-A1, 289 m).

72. Kobilar (Oriolus oriolus) – 60’’
Oglašanje. V ozadju hrup mimovozečega avtomobila (29.5.1997, SLO: Sorško polje: Kranj, ŽABNICA, UTM: VM41, AS: 105-C2, 380 m).
13’’ – Petje samca. V ozadju ščinkavec (29.5.1997, SLO: Sorško polje: Kranj, ŽABNICA, UTM: VM41, AS: 105-C2, 380 m).

73. Rjavi srakoper (Lanius collurio) – 60’’
Oglašanje. V ozadju siva vrana in zelenec (28.6.1997, SLO: Slovenske Gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m). 10'' – Oglašanje. V ozadju kos in rumeni strnad (21.5.1997, SLO: Prešnica, LIPNIK, UTM: VL14, AS: 195-B2, 460 m).
39’’ – Petje samca. V ozadju kos in rumeni strnad (21.5.1997, SLO: Prešnica, LIPNIK, UTM: VL14, AS: 195-B2, 460 m).

74. Šoja (Garrulus glandarius) – 30’’
Oglašanje. V ozadju ščinkavec, veliki detel in hrup oddaljene tovarne (14.3.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ig, ZAJČJI LAZ, UTM: VL68, AS: 147-A2, 450 m).

75. Sraka (Pica pica) – 30’’
Oglašanje. V ozadju šumenje, siva vrana, kukavica, črnoglavka, menišček in domači petelin (31.5.1998, SLO: Ljubljana, ROŽNA DOLINA, UTM: VM50, AS: 126-C2, 300 m).

76. Siva vrana (Corvus corone cornix) – 30’’
Oglašanje. V ozadju domači vrabec, drevesna cipa, domači petelin, grilček, škorec, črnoglavka, kobilar in lajanje psa (1.6.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).

77. Škorec (Sturnus vulgaris) – 60’’
Oglašanje mladičev. V ozadju domači petelin (1.6.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).
12’’ – Petje samca. V ozadju stržek, cikovt in velika sinica (13.5.1998, SLO: Vrhloga, PRESTREŽ, UTM: WM53, AS: 94-A1, 300 m).

78. Domači vrabec (Passer domesticus) – 59’’
Oglašanje. V ozadju drugi vrabci in zvoki s kmečkega dvorišča (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Groblje, ŠENTJAKOB, UTM: WL38, AS: 173-A1, 160 m).
22’’ – Oglašanje. V ozadju drugi vrabci in turška grlica (29.5.1997, SLO: Sorško polje: Kranj, ŽABNICA, UTM: VM41, AS: 105-C2, 380 m).
40’’ – Prepiranje več vrabcev (17.5.1998, SLO: Preserje, GORENJA BREZOVICA, UTM: VL59, AS: 146-B2, 480 m).

79. Poljski vrabec (Passer montanus) – 60’’
Razburjanje. V ozadju kobilar, škorci, siva vrana in domači petelin (25.5.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).
30’’ – Oglašanje. V ozadju domači petelin, siva vrana in grilček (1.6.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).

80. Ščinkavec (Fringilla coelebs) – 30’’
Oglašanje. V ozadju petje ščinkavca (6.6.1995, SLO: Julijske Alpe: Mežakla, POŽAROV ROVT, UTM: VM24, AS: 54-C2, 1340 m).
8’’ – Petje samca. V ozadju rdečeglavi kraljiček in drugi ščinkavec (14.5.1997, SLO: Julijske Alpe: Pokljuka, MESNOVEC, UTM: VM13, AS: 80-B1, 1420 m).

81. Grilček (Serinus serinus) – 30’’
Petje samca. V ozadju domači petelin, vrtna penica in domači vrabec (25.5.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).

82. Zelenec (Carduelis chloris) – 30’’
Nepopolno petje samca. V ozadju grilček in drugi zelenec (29.5.1997, SLO: Sorško polje: Kranj, ŽABNICA, UTM: VM41, AS: 105-C2, 380 m).
14’’ – Petje samca. V ozadju kukavica in domači vrabec (29.5.1997, SLO: Sorško polje: Kranj, ŽABNICA, UTM: VM41, AS: 105-C2, 380 m).

83. Lišček (Carduelis carduelis) – 30’’
Petje samca. V ozadju kobilar, domači petelin in vrbji kovaček (1.6.1997, SLO: Slovenske gorice: Zgornji Jakobski dol, DRANKOVEC, UTM: WM56, AS: 17-C3, 340 m).

84. Repnik (Carduelis cannabina) – 43’’
Petje samca. V ozadju poljski škrjanec in trstni strnad (16.5.1997, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 127-A1, 290 m).

85. Škrlatec (Carpodacus erythrinus) – 60’’
Petje dvoletnega samca. V ozadju rjava penica (22.6.1998, SLO: Cerkniško jezero: DOLENJE JEZERO, UTM: VL56, AS: 164-C3, 540 m).
24’’ – Petje odraslega samca. V ozadju močvirska trstnica in rumeni strnad (22.6.1998, SLO: Cerkniško jezero: MARTINJAK, UTM: VL56, AS: 165-A3, 550 m).

86. Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 30’’
Oglašanje. V ozadju črna žolna, veliki detel, kos in šoja (12.3.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ig, ZAJČJI LAZ, UTM: VL68, AS: 147-A2, 450 m).

87. Rumeni strnad (Emberiza citrinella) – 60’’
Oglašanje. V ozadju kos in drevesna cipa (24.4.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ljubljana, ROBIDNICA, UTM: VL59, AS: 126-C3, 289 m).
17’’ – Petje samca. V ozadju črnoglavka, taščica in kos (10.4.1998, SLO: Krakovski gozd: Malence, TRSTENIK, UTM: WL38, AS: 173-B1, 150 m).

88. Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) – 58’’
Oglašanje samice. V ozadju drevesna cipa (6.4.1997, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).
28’’ – Petje samca. V ozadju srpična in močvirska trstnica (27.5.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ljubljana, Rudnik, ILOVICA, UTM: VL69, AS: 127-A3, 290 m).

89. Veliki strnad (Miliaria calandra) – 1’03’’
Petje samca. V ozadju črnoglavka in močvirska trstnica (4.6.1997, SLO: Ljubljansko barje: Ig, MOSTIŠČE, UTM: VL69, AS: 147-B1, 290 m).

90. Srnjak (Capreolus capreolus) – 57’’
Lajanje samca. V ozadju cikovt, menišček in ščinkavec (11.3.1998, SLO: Ljubljansko barje: Ig, ZAJČJI LAZ, UTM: VL68, AS: 147-A2, 450 m).

Skip to content