Slovenske žabe

Na zalogi

Redna cena:

8.50 EUR

5 na zalogi

Kategorija:

TOMI TRILAR: SLOVENSKE ŽABE

Opis

Na zvočnem cedeju SLOVENSKE ŽABE so predstavljeni zvoki 13 vrst žab, ene žuželčje in dveh ptičjih vrst. Celotna dolžina posnetkov je 61′ 50”. Cedeju je priložena knjižica z šestnajstmi stranmi komentarja. Avtor posnetkov, besedila in slike plavčka (Rana arvalis) je dr. Tomi Trilar. Cede je izdal Prirodoslovni muzej Slovenije.

Cede je odličen učni pripomoček, saj vas priložena knjižica vodi od posnetka do posnetka v skrivnosti žabjega oglašanja in njim podobnih vrst. Poslušate ga lahko v celoti za sprostitev ali zgolj posamezne posnetke z namenom učenja in utrjevanja poznavanja posameznih vrst.

Nekaj zvokov s cedeja

Alterniranje dveh samcev hribskega urha (Bombina variegata) – 30″
Oglašanje skupine samcev nižinskega urha (Bombina bombina) – 30″
Podvodno oglašanje samca česnovke (Pelobates fuscus) – 29″
Oglašanje samca zelene krastače (Bufo viridis) – 33″
Oglašanje dveh samcev zelene rege (Hyla arborea) – 30″
Oglašanje samcev plavčka (Rana arvalis) – 30″
Oglašanje skupine samcev rosnice (Rana dalmatina) – 30″
Podvodno mrmranje samca laške žabe (Rana latastei) v ampleksusu – 35″
Oglašanje samca debeloglavke (Rana (Pelophylax) ridibunda) – 32″

Dodatne informacije

Uvod

V Sloveniji živijo predstavniki devetnajstih vrst dvoživk. Delimo jih na repate krkone (Urodela) in brezrepe dvoživke ali žabe (Anura). Med repate krkone spadajo človeška ribica ali močeril, 2 vrsti močeradov in 3 vrste pupkov, med brezrepe dvoživke pa 13 vrst žab. Vse vrste, z izjemo navadnega močerada, so zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS 57/1993, 61/1993, 69/2000) in vse so uvrščene na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Uradni list RS 82/2002). Med njimi se oglašajo le žabe in vseh 13 vrst je predstavljenih na tem cedeju. Vsi uporabljeni posnetki so nastali v Sloveniji.

Gradivo sem posnel z digitalnima kasetofonoma Sony TCD-D3 in TCD-D10 Pro II ter mikrofonoma Telinga Pro 3 M in Pro 5 S, podvodne posnetke pa z DolphinEar DP100 Hydrophone System (Aretec, UK). Za cede sem jih pripravil s programom ProTools 5 na računalniku Macintosh G4. Pri pripravi gradiva nisem bistveno posegal v posnetke. Pri mnogih je odstranjeno le moteče ozadje nižjih frekvenc, pri čemer nisem posegal v frekvenčno območje žabjega oglašanja. Gradivo, predstavljeno na cedeju, je shranjeno v Slovenski arhiv živalskih zvokov, ki deluje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Risbe v knjižici so delo Paula Veenvlieta. Za nesebično moralno in tehnično podporo se zahvaljujem kolektivu Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Za koristne napotke in pomoč pri terenskem delu se zahvaljujem Francu Kosiju in članicam Societas Herpetologica Slovenica – Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije: Katji Poboljšaj, Aleksandri Lešnik in Vesni Cafuta. Zahvaljujem se svojemu učitelju bioakustike akademiku prof. dr. Matiji Gogali, prof. dr. Jamesu E. Platzu (univerza Creighton, Omaha, Nebraska), skladatelju Boštjanu Perovšku in sodelavcu Daretu Šeretu. Cede posvečam svoji življenjski sopotnici Katarini.

Seznam vrst s komentarjem, krajem in datumom nastanka

Hribski urh (Bombina variegata)
1. Oglašanje samca. V ozadju* poljski murni, bramorji, drugi hribski urhi in zelena rega. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 12. 5. 1997**.
2. Alterniranje (izmenično oglašanje) dveh samcev. V ozadju poljski murni, bramor, priba in zelene rege. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 12. 5. 1997.
* Našteto je oglašanje in petje najbolj slišnih vrst.
** Kraj in datum nastanka posnetka.

Nižinski urh (Bombina bombina)
3. Oglašanje samca. V ozadju kobiličar, poljski murni, brenčanje žuželk, drugi nižinski urhi in oddaljeno ptičje petje. – Muriša; 22. 5. 2001.
4. Oglašanje treh samcev. V ozadju poljski murni, rjava penica, brenčanje žuželk in fazan. – Muriša; 22. 5. 2001.
5. Oglašanje skupine samcev. V ozadju poljski murni, kobiličar, brenčanje žuželk, rjava penica in fazan. – Muriša; 22. 5. 2001.

Česnovka (Pelobates fuscus)
6. Podvodno oglašanje samca. V ozadju premikanje žabe ob mikrofonu in šumenje. – Veržej, ob reki Muri; 3. 4. 2001.
7. Podvodno alterniranje (izmenično oglašanje) dveh samcev. V ozadju šumenje. – Veržej, ob reki Muri; 3. 4. 2001.
8. Podvodno oglašanje skupine samcev. V ozadju šumenje. – Veržej, ob reki Muri; 3. 4. 2001.
9. Nenavadno podvodno oglašanje dveh samcev. V ozadju šumenje in hrup mimovozečega kamiona. – Veržej, ob reki Muri; 3. 4. 2001.

Navadna krastača (Bufo bufo)
10. Oglašanje dveh samcev. V ozadju ščinkavec, ptič plavček in cikovt. – Krapje, mrtvica ob reki Muri; 26. 3. 2000.

Zelena krastača (Bufo viridis)
11. Oglašanje samca. V ozadju druga zelena krastača in šumenje. – Ljubljana, Ježica, Mala vas; 25. 6. 2002.
12. Sočasno oglašanje treh samcev. V ozadju šumenje. – Ljubljana, Ježica, Mala vas; 25. 6. 2002.
13. Oglašanje skupine samcev. – Ljubljana, Ježica, Mala vas; 25. 6. 2002.
Podobne vrste: Bramor (Gryllotalpa gryllotalpa)
14. Petje samca ponoči. V ozadju priba in regice. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 17. 5. 1993.
Trstni cvrčalec (Locustella luscinoides)
15. Petje samca. V ozadju pisana žaba in drevesna cipa. – Ljubljansko barje, Vnanje Gorice, Črni log; 11.5.1997.
Podhujka (Caprimulgus europaeus)
16. Petje samca ponoči. V ozadju poljski murni. – Brje pri Komnu; 20. 5. 1997.

Zelena rega (Hyla arborea)
17. Oglašanje samca. V ozadju druga zelena rega. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 17. 5. 1993.
18. Sočasno oglašanje dveh samcev. V ozadju druga zelena rega in bramor. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 17. 5. 1993.
19. Oglašanje skupine samcev. V ozadju lajanje psov. – Ljubljansko barje, Vnanje Gorice, Črni log; 11. 5. 1997.

Sekulja (Rana temporaria)
20. Oglašanje samca, posneto pod vodo. V ozadju druge sekulje in šumenje. – Kranj, Stražišče; 7. 3. 2001.
21. Oglašanje več samcev, posneto pod vodo. V ozadju premikanje žab v bližini mikrofona. – Ig, ribniki v Dragi, 7. 3. 2001.
22. Oglašanje skupine samcev. – Ig, ribniki v Dragi; 7. 3. 2001.
23. Oglašanje skupine samcev med prezimovanjem v podzemeljski jami. V ozadju kapljanje. – Cerkniško jezero, Zadnji kraj, Vranja jama; 17. 3. 1996.

Plavček (Rana arvalis)
24. Oglašanje več samcev. V ozadju ptič plavček, navadna krastača in ščinkavec. – Veržej, Bunčani, mrtvica ob reki Muri; 15. 3. 2002.
25. Oglašanje skupine samcev. V ozadju navadna krastača, taščica in rosnica. – Veržej, Bunčani, mrtvica ob reki Muri; 15. 3. 2002.
26. Brundanje več samcev v ampleksusu*. V ozadju cikovt, velika sinica in ščinkavec. – Krapje, mrtvica ob reki Muri; 14. 3. 2001.
27. Brundanje več samcev v ampleksusu, posneto pod vodo. V ozadju šumenje in premikanje žab v bližini mikrofona. – Krapje, mrtvica ob reki Muri; 14. 3. 2001.
* Ampleksus je objem samca in samice med parjenjem.

Rosnica (Rana dalmatina)
28. Oglašanje samca, posneto pod vodo. V ozadju šumenje. – Krapje, ob reki Muri; 14. 3. 2001.
29. Oglašanje skupine samcev, posneto pod vodo. V ozadju šumenje. – Kranj, Stražišče; 7. 3. 2001.
30. Oglašanje skupine samcev. V ozadju šumenje vetra. – Vremščica; 23. 3. 2001.

Laška žaba (Rana latastei)
31. Oglašanje samca. V ozadju hrup s ceste, lesna sova in rosnica. – Nova Gorica, Panovec; 24. 3. 2000.
32. Podvodno oglašanje samca. V ozadju druge laške žabe in šumenje. – Nova Gorica, Panovec; 24. 3. 2000.
33. Podvodno mrmranje samca v ampleksusu. V ozadju druge laške žabe in šumenje. – Nova Gorica, Panovec; 24. 3. 2000.

Debeloglavka (Rana (Pelophylax) ridibunda)
34. Oglašanje samca. V ozadju poljski škrjanec, drevesna cipa in močvirski murenček. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 4. 6. 1997.
35. Oglašanje dveh samcev. V ozadju drevesna cipa, močvirski murenček, močvirska trstnica in zelene žabe. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 4. 6. 1997.

Zelena žaba (Rana (Pelophylax) kl. esculenta)
36. Oglašanje dveh samcev. V ozadju poljski škrjanec, drevesna cipa in rjava penica. – Ljubljansko barje, Ig, Mostišče; 4. 6. 1997.
37. Oglašanje skupine samcev. – Radensko polje; 15. 5. 2001.
38. Oglašanje skupine samcev, posneto pod vodo. V ozadju šumenje. – Radensko polje; 27. 5. 2001.

Pisana žaba (Rana (Pelophylax) lessonae)
39. Oglašanje samca. V ozadju črnoglavka, močvirska trstnica in drugo ptičje oglašanje. – Ig, ribniki v Dragi; 26. 5. 1993.
40. Oglašanje dveh samcev. V ozadju rakar in drugo ptičje petje. – Ig, ribniki v Dragi; 30. 5. 1998.
41. Oglašanje skupine samcev. V ozadju vrbji kovaček, velika sinica, močvirska trstnica in rakar. – Ig, ribniki v Dragi; 30. 5. 1998.
42. Oglašanje mešane skupine samcev pisane in zelene žabe. – Murska šuma; 13. 5. 2001.

Skip to content