V drugi polovici 19. stoletja se je z razvojem paleontologije uveljavila tudi posebna veja – paleobotanika. Eden glavnih raziskovalcev tistega časa je bil tudi Constantin von Ettingshausen (1826-1897), sicer avstrijski botanik in kasneje paleobotanik, ki je dolgo časa učiteljaval v Gradcu. Ettingshausen je napisal vrsto paleobotaničnih razprav med katerimi za slovensko ozemlje izstopa razprava o oligocenski flori okolice Zagorja ob Savi (Die fossile Flora von Sagor in Krain). Delo obsega celo tri zvezke z izjemnimi ilustracijami in opisi. Seveda se je Ettingshausen lotil tudi drugih najdišč pri Socki. Ob tem ne smemo pozabiti še na drugega izjemnega paleobotanika Franca Ungerja (1800-1870), ki isto deloval iz Gradca. Unger je zelo temeljito raziskal fosilno floro pri Socki, za katero danes predvidevajo da ne uspevala v poznem eocenu ali zgodnjem oligocenu.

Skip to content