ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Borlski slon

Prirodoslovni muzej Slovenije v svojih zbirkah hrani številne dragocenosti, povezane z zanimivimi zgodbami.

Podrobnosti

Najstarejši fosili v Sloveniji

Ste se kdaj vprašali, kje lahko najdemo ene izmed najstarejših fosilov v Sloveniji?

Podrobnosti

Skrivnosti starih zbirk – »novi« Robičevi fosili

Stara geološka zbirka še sedaj postreže z zanimivimi primerki.

Podrobnosti

Pelikanovo stopalce iz oligocena

Ko se je pred približno 25 milijoni let na območju današnjega Zasavja odložila debela plast organskega materiala, je še vedno nad njo valovilo plitvo jezero. Občasni vdori morske vode so ustvarile pogoje, da so ta zaliv obiskovali tudi drugi nevretenčarji in celo ribe.

Podrobnosti

Polje, tam kjer je fosile zbiral Valvasor

Valvasor je zbiral fosile tudi v okolici Šentjerneja, saj v svoji Slavi vojvodine Kranjske omenja najdišča miocenskih polžev iz polj nasproti gradu Vrhovo in Gracarjev turn.

Podrobnosti

Zametki paleobotanike na Slovenskem

V drugi polovici 19. stoletja se je z razvojem paleontologije uveljavila tudi posebna veja – paleobotanika. Eden glavnih raziskovalcev tistega časa je bil tudi Constantin von Ettingshausen (1826-1897), ki je v svojih delih pisal tudi o oligocenski flori v okolici Zagorja ob Savi.

Podrobnosti

Izjemno najdišče fosilov v Sloveniji

V srednjem miocenu, pred približno 11 milijoni let, točneje v obdobju, ki ga imenujemo sarmatij, se je na območju današnjega Tunjiškega gričevja odložilo zanimivo zaporedje drobnozrnatih sedimentov.

Podrobnosti

Fosilna dediščina profila Bela Cerkev

Profil v srednjemiocenskih kamninah v bližini Bele Cerkve je nastal medi graditvijo avtocestnega odseka Kronovo – Dobruška vas na Dolenjskem.

Podrobnosti

Zgornjekredni fosili iz kamnoloma Stranice pri Slovenskih Konjicah

Širšo okolico Slovenskih Konjic so že v devetnajstem stoletju raziskovali številni znani in priznani geologi in paleontologi (A. Morlot, M. V. Lipold, D. Stur, R. Hoernes, F. Teller in kasneje Kühn).

Podrobnosti

Skip to content