Fosili ali okamnine so ostanki organizmov (rastline in živali) in njihovi sledovi (odtisi lazenja, kopanja, hoje, fosilizirani iztrebki), ki so se ohranili do danes. Najpogosteje so to ostanki različnih hišic polžev, lupin školjk, kosti in zobje vretenčarjev, kot so ribe ali sesalci. Za fosile smatramo, da naj bi bili stari preko 10.000 let, mlajše ostanke imenujemo subfosile. Vsak fosil je produkt različnih procesov fosilizacije. Z raziskovanjem fosilov lahko razkrivamo pestro in zanimivo razvojno zgodovino življenja na Zemlji skozi geološko zgodovino. V Sloveniji najdemo fosili skoraj na celotnem ozemlju, med katerimi so najstarejši iz obdobja silurja ter vse do najmlajših ledenodobnih ostankov sesalcev. Veda, ki proučuje fosile, njihov nastanek in ohranitev se imenuje paleontologija.

Fosili niso samo kosti velikih dinozavrov, fosili so tudi mikroskopsko majhni ostanki foraminifer v apnencu ali pelod mehki glini.

Fosili v Sloveniji

Podrobnosti

Zanimivosti o fosilih

Podrobnosti

Skip to content