ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Fosili ali okamnine so ostanki organizmov (rastline in živali) in njihovi sledovi (odtisi lazenja, kopanja, hoje, fosilizirani iztrebki), ki so se ohranili do danes. Najpogosteje so to ostanki različnih hišic polžev, lupin školjk, kosti in zob vretenčarjev, kot so ribe ali sesalci. Fosili naj bi bili stari prek 10.000 let, mlajše ostanke imenujemo subfosili. Vsak fosil je produkt različnih procesov fosilizacije. Z raziskovanjem fosilov lahko razkrivamo pestro in zanimivo razvojno zgodovino življenja na Zemlji skozi geološko zgodovino. V Sloveniji najdemo fosile skoraj na celotnem ozemlju. Med njimi so najstarejši iz obdobja silurja, med najmlajšimi pa ledenodobni ostanki sesalcev. Veda, ki preučuje fosile, njihov nastanek in ohranitev, se imenuje paleontologija.

Fosili niso samo kosti velikih dinozavrov, marveč tudi mikroskopsko majhni ostanki foraminifer v apnencu ali peloda v mehki glini.

Fosili v Sloveniji

Podrobnosti

Zanimivosti o fosilih

Podrobnosti

Skip to content