2021

2021, Vol. 29, št./No. 1

Vsebina / Contents

D. BEVK: The diversity of pollinators on green roofs. Pestrost opraševalcev na zelenih strehah. Članek / Article (.pdf)

J. GRAD, T. OŠTIR: Dnevna količina nabrane hrane v posamezni družini štirih vrst čmrljev. Daily yield of foraging food in each of four nests of the four bumblebee species. Članek / Article (.pdf)

D. DEVETAK: Lacewings (Insecta: Neuropterida) in the Štefan Michieli’s entomological collection.

Mrežekrilci (Insecta: Neuropterida) v entomološki zbirki Štefana Michielija. Članek / Article (.pdf)

D. DEVETAK: Nine Slovenian neuropterological expeditions to the Balkan peninsula. Devet slovenskih nevropteroloških odprav na Balkanski polotok. Članek / Article (.pdf)

V. KRPAČ, C. DARCEMONT, M. LEMONNIER–DARCEMONT, M. KRPAČ, M. ČERNILA, X. ABDIJA: Status of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) in the Šar Mountains in the Republic of North Macedonia

Stanje metuljev (Lepidoptera, Papilionoidea) na Šar planini v Severni Makedoniji. Članek / Article (.pdf)

B. KOFLER: Novejše raziskave podzemeljske favne hroščev v jamah Šentviške planote. New findings of the hypogean beetle fauna on the plateau Šentviška Gora. Članek / Article (.pdf)

L. DVOŘÁK, K. DVOŘÁKOVÁ, J. MÁCA, A. J. TRÁJER: Some families of Diptera from beer traps in Balaton Highland, Hungary. Nekaj družin dvokrilcev iz pivskih pasti na Balatonskem višavju na Madžarskem. Članek / Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

G. SELJAK: Prva najdba črne trtne uši (Aphis illinoisensis Shimer, 1866) v Sloveniji (Hemiptera, aphidoidea: aphididae). First record of grapevine aphid (Aphis illinoisensis Shimer, 1866) in Slovenia (Hemiptera, aphidoidea: aphididae). Članek / Article (.pdf)

G. TORKAR: Contribution to the knowledge on distribution of owl-fly Libelloides macaronius(Scopoli, 1763) in Slovenia, new records from the Šentvid plateau, NW Slovenia. Prispevek k poznavanju razširjenosti metuljčnice Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) v Sloveniji, nova podatka s Šentviške planote, SZ Slovenija. Članek / Article (.pdf)

Ž. PREDOVNIK: Typhonia melana (Frivaldsky, 1837) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Typhonia melana (Frivaldsky, 1837) in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)

S. MILOJKOVIĆ, M. VUJIĆ, M. DJURIĆ, I. TOT: Geranium bronze,Cacyreus marshalli Butler, 1897 – new butterfly species for fauna of Serbia (Papilionidea: Lycaenidae). Pelargonijev bakrenček, Cacyreus marshalli Butler, 1897 – nova vrsta metulja v favni Srbije (Papilionidea: Lycaenidae). Članek / Article (.pdf)

2021, Vol. 29, št./No. 2

Vsebina / Contents

A. VREZEC, I. BERTONCELJ, A. KAPLA, Š. AMBROŽIČ ERGAVER: Urban population of the ground beetle Carabus variolosus nodulosus(Coleoptera: Carabidae) in Ljubljana city (Central Slovenia). Urbana populacija močvirskega krešiča Carabus variolosus nodulosus (Coleoptera: Carabidae) v Ljubljani. Članek / Article (.pdf)

Š. AMBROŽIČ ERGAVER, A. VREZEC, A. KAPLA, U. RATAJC: Razširjenost in populacijska dinamika zahodnega puščavnika Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) v urbanem okolju Ljubljane. Hermit Beetle Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) distribution and population dynamics in the urban environment of Ljubljana (Slovenia). Članek / Article (.pdf)

M. BEDJANIČ, A. KAPLA, A. VREZEC: Stanje populacije močvirskega krešiča Carabus variolosus (Coleoptera: Carabidae) v Natura 2000 območju Ličenca pri poljčanah, SV Slovenija. Population status of ground beetle Carabus variolosus (Coleoptera: Carabidae) in Natura 2000 site Ličenca pri poljčanah, NE Slovenia. Članek / Article (.pdf)

A. KAPLA, S. KOCIJANČIČ, A. VREZEC: Škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus (Cucujidae: Coleoptera) na Goričkem in prvo pojavljanje vrste Pytho depressus (Pythidae: Coleoptera) v Sloveniji. Occurence of Cucujus cinnaberinus (Cucujidae: Coleoptera) in Goričko (NE Slovenia) and first record of Pytho depressus (Pythidae: Coleoptera) in Slovenia. Članek / Article (.pdf)

Š. AMBROŽIČ ERGAVER, A. KAPLA, A. VREZEC, U. RATAJC: Status of endangered Graphoderus bilineatus in Slovenia with proposal of urgent conservation measures. Status ogroženega ovratniškega plavača Graphoderus bilineatus v Sloveniji s predlogom nujnih varstvenih ukrepov. Članek / Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

M. GABOR: Novi podatki o prisotnosti stepskega krešiča Carabus hungaricus (Coleoptera: Carabidae) v Deliblatski peščari (Srbija). New data on the presence of Carabus hungaricus(Coleoptera: Carabidae) in Deliblato Sands (Serbia). Članek / Article (.pdf)

Prijavite se na e-novice